Böneveckan 2024


VI BER – KYRKORNA TILLSAMMANS

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller i 18-25 januari varje år, novenan inför festdagen för den helige Pauli omvändelses dag.

Skövde ekumeniska nätverk ordnar i år fyra olika samlingar vid tre dagar under veckan. Den första äger rum i vår församlings kyrka i Skövde.

Alla är varmt välkomna att på olika sätt delta och be för och med varandra vid dessa tillfällen under veckan!

Torsdag 18/1 EKUMENISK GUDSTJÄNST I KATOLSKA KYRKAN
”DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV”
Kl. 18.00 Serveras en måltid som förbereds av församlingsaktiva i katolska församlingen.
Kl.19.00 Gudstjänst med bön, förkunnelse och lovsång.


Lördag 20/1 STILLA DAG I S:TA HELENA KYRKA
”KÄNN INGEN ORO OCH TAPPA
INTE MODET”
Anton Omnell, Elisabeth Hellkvist och Marek Gill leder dagen.
Välkommen med på en retreatdag under ekumeniska böneveckan i S:ta Helena kyrka där vi avsätter tid för stillhet och
tystnad för att öppna upp för den frid som Jesus vill ge oss.
Under dagen är vi tillsammans i bön, stillhet och tystnad.
PROGRAM
09:00 Välkommen, introduktion och morgonbön (Tidebön)
09:30 Tystnad
10:00 Vägledning ca 15 min
STILLHET
10:30 Tider för samtal/förbön
11:30 Bön under dagen (Tidebön)
12:00 Lunch under musik
STILLHET
12:30 Tider för samtal/förbön
13:30 Samling för introduktion till Lectio Divina som
genomförs enskilt
14:45 Tidebön som avslutar dagen
15:00 Kaffe

“Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet.” 
Joh 14:27

Anmälan senast den 12/1 till:
lisbeth.ahlman@svenskakyrkan.se eller 0500-47 65 25
Ingen avgift för dagen men skänk gärna en gåva till kyrkornas
gemensamma arbete på Skövdes äldreboenden.
Swish 123 153 09 97

Tisdag 23/ 1 FÖRDJUPNING I BET:L
STILLHETENS LEDARSKAP – ATT GÅ
FÖRE PÅ BÖNENS VÄG
Föredrag av Peter Halldorf.
Kl.14.00
Tema: Stillhetens ledarskap – Att gå före på bönens väg
Frukt, juice och kaffe/the serveras.
Anmälan senast 19/1 till
skovde.pastorat@svenskakyrkan.se
Kl.18.00
Tema: Den heliga andes kyrka –
Gudstjänsten som himlen på jorden
Frukt, juice och kaffe/the serveras.
Ingen anmälan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*