Barns trygghet i kyrkan

KONTAKTUPPGIFTER VID MISSTANKE OM ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMAR

Vid misstanke om övergrepp eller sexuellt övergrepp på minderårig av någon som arbetar i kyrkan är det viktigt att detta polisanmälsBehöver du råd och hjälp kan du vända dig till:

Stiftets barnskyddsombud diakon Björn Håkonsson

Telefon: 070‐332 29 04
E‐post: barnskyddsombud@katolskakyrkan.se

Kvinnlig kontaktperson dr Margareta Egeberg

Telefon: 070‐718 85 73

Stiftets generalvikarie p Pascal René Lung OP

Telefon: 08‐462 66 02
E‐post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

Du kan också kontakta:

Församlingens kyrkoherde

Någon ansvarig ledare inom församlingens barn‐ och ungdomsverksamhet

BRIS (Barnens rätt i samhället)

Telefon: 116 111 E‐post: info@bris.se Chat via: www.bris.se

Stiftets kontaktpersoner för anmälningar om sexuella övergrepp på barn och ungdomar ska stå till förfogande för personer som önskar anmäla misstankar eller som själva har utsatts och behöver hjälp att anmäla detta.

Uppdraget innebär att genom lyssnande och ett öppet och positivt bemötande underlätta anmälan av övergrepp. Kontaktpersonernas viktigaste uppgift är att själva omedelbart föra upplysningarna vidare till stiftets generalvikarie, eller dennes representant, på det sätt som beskrivs i stiftets beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar.

Kontaktpersonerna kan i övrigt gärna ge råd om vart personen kan vända sig för annan sorts hjälp, men tar inte själva på sig någon rådgivande eller kurativ funktion. Kontaktpersonerna ska kunna nås per telefon någon gång i veckan dagtid och telefonnumret till dem ska finnas på församlingens hemsida eller, om sådan inte finns, på församlingens anslagstavla.

page2image627831280

direkt länk till Stiftets hemsida – ”Barnskyddsombud” – https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud