Gudstjänstschema

Under vissa högtider firas mässor och andra gudstjänster utöver detta schema, vilket annonseras särskilt.

Söndag
9.00 mässa i Lidköping (Västergatan 16).
11.30 mässa i Skövde.
13.30 mässa på polska i Skövde.

Måndag
8.00 Mässa i Skövde.

Tisdag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde följd av sakramental tillbedjan.

Onsdag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde.

Torsdag
8.00 mässa i Skövde.

Fredag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde följd av barmhärtighetens rosenkrans
inför det Allraheligaste Sakramentet. Under fastan i stället korsvägsandakt.

Lördag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 vigiliemässa i Skövde.

Mässor på andra språk

Mässa på polska firas varje söndag i Skövde kl 13.30. Församlingens präster det arbete som sker på polska.

Mässa på kroatiska firas i Skövde den tredje söndagen i månaden kl 10.00
Kontaktuppgifter för den kroatiska missionen i Sverige.

Mässa på tagalog firas i Skövde den andra lördagen i månaden kl 10.00
Kontaktuppgifter för den filippinska missionen i Sverige.

Timmarnas liturgi
Alla är varmt välkomna att deltaga i Timmarnas liturgi, som är Kyrkans dagliga bön. Laudes, bön under dagen och vesper beds i Mariakapellet i Skövde. Kontakta någon av bröderna (se sidan Kontakt) för uppgift om tidpunkt, som kan variera något mellan veckodagarna.