Gudstjänstschema

Följande gudstjänster firas regelbundet i församlingen:

Söndag
9.00 mässa i Lidköping. Från och med 13 juni 2021 firas mässorna i S:t Sigfrids kyrka.
11.30 mässa i Skövde.
13.30 mässa på polska i Skövde.

Måndag
8.00 Mässa i Skövde.

Tisdag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde följd av sakramental tillbedjan.

Onsdag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde.

Torsdag
8.00 mässa i Skövde.

Fredag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 mässa i Skövde följd av barmhärtighetens rosenkrans
inför det Allraheligaste Sakramentet. Under fastan i stället korsvägsandakt.

Lördag
17.30 rosenkransbön i Skövde.
18.00 vigiliemässa i Skövde.
19.15 vigiliemässa på polska i Skövde.

Kyrkans dagliga bön
Alla är varmt välkomna att deltaga i Kyrkans dagliga bön! Laudes, bön under dagen och vesper beds i Mariakapellet i Skövde. Kontakta någon av bröderna (se sidan Kontakt) för uppgift om tidpunkt, som kan variera något mellan veckodagarna.