Skaraborgs katolska församling Sankt Brynolf och Sankta Helena

Hjärtligt välkommen till Skaraborgs katolska församlings hemsida!

katolskaskovdeN
Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av två präster och en ordensbroder från kapucinorden.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen. I Skövde ligger också pastorsexpeditionen, som  är öppen tis kl.13:00-18:00 och ons- tors kl. 09.00 – 16.00.
DSC_6781

Förutom kyrka och pastorsexpedition finns också församlingslokaler, bostad för ordensbröderna och ett studentboende i det vackra huset som en gång var församlingshem för Svenska kyrkan.

 

Församlingen samlas också i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. Här finns också församlingslokaler i huset där präst och ordensbröder också hade sin bostad från början. 

Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. Med viss regelbundenhet firas mässan på spanska i Götene.

 

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen! 

 

Nya direktiv för mässor

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat om nya restriktioner från 1 december 2021 för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Från och med 1 december gäller följande för Skaraborgs katolska församling:

Lidköping: ingen förändring, då deltagarantalet normalt understiger 100 personer.

Skövde: Max 6 personer per bänk  i kyrkan – då kommer deltagandet understiga 100 personer. Om det sitter 6 personer på varje bänk får ytterligare besökare delta i mässan från församlingslokalerna i källaren (med ljudöverföring).

Läs mer om de nya direktiven på stiftets hemsida.

 

Samtal om kyrkan

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds vi att lyssna på och samtala med varandra om vårt liv i kyrkan. 

Biskop Anders har givit varje församling i vårt stift gåvan och uppdraget att lämna resultatet av vårt lyssnande och samtalande till honom, för att det skall föras vidare och kunna bära frukt vid biskopssynoden.

I Skövde ges vi fyra tillfällen till detta arbete efter söndagsmässorna under advent 27 nov och 5, 12 och 19 december.

I Lidköping ges det första tillfället efter söndagsmässan 12 december. Vid detta samtal bestäms tiden för nästa träff. 

Det finns tio frågeområden som samtalen kan utgå från, men varje församling är fri att ta upp de frågor som är viktiga för just dem.

Läs allt om arbetet på stiftets hemsida.

 

Mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka

Från och med söndagen 13 juni 2021 firas mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka, Linjevägen 27 , Lidköping.

Hälsning från f Marek

Kh f Marek sänder en hälsning inför Herrens dag och den nya veckan.

 Nyheter

Gå in här för att ta del av vårt nyhetsarkiv.