Välkommen till hemsidan!


Vuxenkatekes

Undervisning för vuxna i kristen tro börjar igen med träffar på onsdagar efter mässan i Skövde. Mässa kl 18, undervisning omkring kl 18.45. Första träffen i vår är nu på onsdag 28 februari med tema Jag tror på Gud.

Kontakta f Marek Gil för mer information eller skriv en fråga via församlingens e-postadress.

Äktenskapsfördjupning i fastetid

Lördag 16 mars inbjuder stiftets familjekonsulenter Lisa och Magnus Wetterberg tillsammans med kh f Marek till en kursdag för att fördjupa relationen, möta andra par och dela en måltid.

Fastan 2024

Onsdag 14 februari inleds fastans 40 dagar inför påsk.

Korsvägen följs vid mässorna i Lidköping på torsdagar kl 18 och i Skövde fredagar kl 18.

Tillfälle till bikt ges i under mässan i Skövde på söndagar. Bikt erbjuds också i samband med veckomässorna. Du kan också kontakta prästerna och göra upp om tillfälle till bikt och samtal när det passar dig.

Läs biskopens herdabrev och vägledning här.

Årets fasteinsamling ger oss förmånen att bistå nödlidande i Myanmar (Burma).

Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!