Välkommen till hemsidan!

Församlingsmöte ägde rum lördag 18 maj. Snart kommer protokollet här.


Sommarens högtider

Under sommaren tycks ibland allt gå i ett lugnare eller i ett snabbare tempo – beroende på perspektivet. Båda ger ingångar för helgelse!

Flera högtider infaller under sommaren, och ofta ordnar församlingar eller andra organisationer tillfälle till högtidlighållande i form av mässor, pilgrimsvandringar och andra gudstjänster.

Den 29 juni infaller apostlarnas Petri och Pauli högtid. Mässa firas i Skövde klockan 18.

Den 23 juli infaller S:ta Birgittas himmelska födelsedag. Pilgrimsfärd, mässa och gudstjänst enligt affisch ovan.

Den 30 juli infaller S:ta Elins av Skövde högtid (patronat för församlingen). Vandring från källan i Skövde kl 15 och pilgrimsmässa i Götene kl 18 enligt affisch ovan.

Den 15 augusti infaller Marie himmelsfärdsdag. Mässa i Skövde klockan 18.

Den 16 augusti infaller S:t Brynolfs högtid (patronat för församlingen). Mässa klockan 18. Plats möjligen Skara domkyrka, annars Skövde enligt senare publicerad information.

Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!