Välkommen till vår hemsida!

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av två präster och en ordensbroder från kapucinorden.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen. I Skövde ligger också pastorsexpeditionen, som  är öppen tis kl.13:00-18:00 och ons- tors kl. 09.00 – 16.00.
DSC_6781

Förutom kyrka och pastorsexpedition finns också församlingslokaler, bostad för ordensbröderna och ett studentboende i det vackra huset som en gång var församlingshem för Svenska kyrkan.

Församlingen samlas också i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. Här finns också församlingslokaler i huset där präst och ordensbröder också hade sin bostad från början. 

Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje söndag och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudsjänster i geez rit regelbundet. Med viss regelbundenhet firas mässan på spanska i Götene. Varmt välkommen att besöka oss i församlingen! 

Skaraborgs Katolska Församling, LIDKÖPING | Företaget | eniro.se

Läsningar för kommande högtid och söndagar

En ny meny på vår hemsida presenterar läsningarna för kommande högtid och söndag. Texten fylls på i början av varje vecka.

Studentlägenheter

Församlingen har fem studentlägenheter i Skövde som hyrs ut till studenter. Alla lägenheter har byggts nya under 2021. Läs mer här.

Pastoralråd om Ukraina och Synod 2023

Läs Anders Appelqvists rapport från mötet med stiftets pastoralråd 11-13 mars 2022. Ett självklart tema var Ukraina och hur vi möter de behov och den nöd som uppstått. Ett annat tema var arbetet med Synoden 2023 – den synodala processen.

Se under nyheter.

Vill du lära dig mer om katolsk tro? Vill du bli katolik?

Läs mer om undervisning i katolska kyrkans tro här.

Samtal om kyrkan – en synodal kyrka

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds vi att lyssna på och samtala med varandra om vårt liv i kyrkan. 

Biskop Anders har givit varje församling i vårt stift gåvan och uppdraget att lämna resultatet av vårt lyssnande och samtalande till honom, för att det skall föras vidare och kunna bära frukt vid biskopssynoden.

I Skövde har vi genomfört fyra tillfällen till detta arbete efter söndagsmässorna under advent. I Lidköping har vi haft ett samtal, och kommer ordna ännu ett.

Under våren arbetas synpunkterna från samtalen ihop till ett förslag som utgör församlingens svar. Vid församlingsmötet presenteras förslaget. Eventuellt görs det ytterligare en bearbetning innan församlingen lämnar svaret till biskopsämbetet senast 15 maj 2022.

Det finns tio frågeområden som samtalen kan utgå från, men varje församling är fri att ta upp de frågor som är viktiga för just dem.

På inläggs-sidan Synodsamtal (se menyraden ovan) har vi samlat tankar och ledord från de olika samtalen.

Läs allt om arbetet på stiftets hemsida.

 

Hälsning från f Marek

Kh f Marek sänder en hälsning inför Herrens dag och den nya veckan.

 Nyheter

Gå in här för att ta del av vårt nyhetsarkiv.