Visitation av biskop Anders 20-22 januari 2023

Biskopen läser ”IRL” sitt eget herdabrev som annars läses upp av kyrkoherdarna i landets alla församlingar idag.

Fredag 20 januari anlände biskopen till Skövde för en tre dagar lång kanonisk visitation av Skaraborgs katolska församling S:t Brynolf och S:ta Helena. Visitationen skedde under den internationella ekumeniska böneveckan för kristen enhet, vilket påverkade programmet på ett glädjande sätt.

Visitationen inleddes med mässa i Skövde fredag kl 18. ”Ers Eminens, välkommen till Skaraborgs katolska församling…” inledde kyrkoherde f Marek

Visitationen började med mässa i Skövde fredag kl 18. ”Ers Eminens, välkommen till Skaraborgs katolska församling…” inledde kyrkoherde f Marek. På lördag förmiddag träffade biskopen pastoral- och ekonomirådet och samtalade om gemensamma glädjeämnen och utmaningar.

Flera av församlingens kateketer samlade runt biskopen och kyrkoherden

På eftermiddagen höll biskopen en undervisning som var en av punkterna i den ekumeniska böneveckan i Skövde. I en välfylld kyrka höll biskopen föredrag under rubriken Att leva i Jesu efterföljelse.

Biskopens undervisning på lördagen invid b Jans fina krubba

Efteråt följde en lång stunds samvaro vid kaffebord där församlingsmedlemmar bidragit till godsakerna.

På lördagen firade biskopen vigiliemässa i Skövde. Den filippinska gruppen hade träff den här helgen, och bjöd efter mässan in biskopen till festmåltid.

På söndag firades först mässa i Lidköping där ett piano och en kantor dagen till ära bidrog till musiken. Efter mässan trivsam samvaro i församlingshuset där medlemmar hade ordnat kaffe och mycket dopp.

Efteråt var det dags för resa till Skövde och mässa där. Musikgruppen medverkade med stämsång och i samband med avslutningen tackades biskopens för sitt besök med blommor, S:ta Elins märke och en speciell gåva. Det var Kerstin Ekelöf som fått uppdraget att överlämna församlingens tack. Den skrift som överlämnades var av John Ternstedt, Kerstins svärmors far och kyrkoherde i Fägre för runt 100 år sedan. Som luthersk präst hyste han ändå respekt för katolikerna, och var en av samtidens mystiker. Hans skrift handlar om den tidens gissel, som blivit otäckt aktuellt igen: kriget och om hur vi ser på det och utstår det som kristna.

Biskopen tar emot församlingens tack genom Kerstin Ekelöf

Efter mässan vidtog lunch i församlingssalen. Rikligt med libanesisk mat där församlingens konfirmander och deras föräldrar skötte serveringen. Efter maten berättade biskopen om läget i stiftet och det gavs tillfälle till frågor och samtal i mindre grupper med biskopen.

I den polska mässan hann biskopen också med att medverka i predikan.

En visitation består också i att biskopen kontrollerar församlingens böcker och hur de förs. Församlingens sekreterare Ritva Tagaras hade förberett böckerna, och de verkar ha varit nöjaktigt förda! Även ekonomin kontrolleras: stiftets ekonomichef hade tidigare i veckan besökt f Marek och kontrollerat räkenskaperna och förvaltningen av fonder och bankmedel.