Pastoral- och ekonomirådet

Den 26 mars 2023 skedde val till församlingens pastoral- och ekonomiråd för en fyraårig mandatperiod. Det nya rådet tillträdde direkt efter det ordinarie församlingsmötet den 30 april 2023 och kommer att sitta under fyra år.

Pastoral- och ekonomirådet fullgör uppgifter enligt bestämmelser i stiftets församlingsordning.

Följande personer har valts som ledamöter:

Anders Appelqvist, Skövde
Barbara Bristle, Lidköping
Aneta Larsen, Lyrestad
Johnny Larsen, Lyrestad
Krzysztof Lipka, Falköping
Marta Suchora, Skara

Kyrkoherden är självskriven ledamot och ordförande i pastoral- och ekonomirådet.