Katekesundervisning

Katekesundervisningen har återupptagits. Kontakta kateketerna för uppgift om datum och tidpunkt för undervisningen.

I församlingen bedrivs katekesundervisning för barn och ungdomar i Lidköping och Skövde. Undervisningen bedrivs i åldersgrupper motsvarande skolans årskurser. Grupperna träffas varannan söndag i samband med mässan. I Lidköping efter mässan; i Skövde före mässan. Undervisningen leds av församlingens kateketer.

UNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR –
 HT 2021/VT 2022
(Skövde)

GRUPPER 2 – 4: 29 augusti; 12 september;
10 & 24 oktober; 7 & 21 november; 5 &19 december;
16 & 30 januari; 13 & 27 februari; 13 & 27 mars; 10 & 24 april;
8 & 22 maj

avslutning – 5 juni.

GRUPP 1; GRUPPER 5 – 9: 5 &19 september; 3 &17 & 31 oktober;
14 & 28 november; 12 december;
9 & 23 januari; 6 & 20 februari; 6 & 20 mars; 3 april;
1 &15 & 29 maj
avslutning – 5 juni.