Katekesundervisning för barn och unga

Katekesundervisningen har återupptagits. Kontakta kateketerna för uppgift om datum och tidpunkt för undervisningen.

I församlingen bedrivs katekesundervisning för barn och ungdomar i Lidköping och Skövde. Undervisningen bedrivs i åldersgrupper motsvarande skolans årskurser. Grupperna träffas varannan söndag i samband med mässan. I Lidköping efter mässan; i Skövde före mässan. Undervisningen leds av församlingens kateketer.

Undervisningsdatum 2022/2023

Gr 1–5: 28 augusti, 11 & 25 september; 9 & 23 oktober: 6 & 20 november; 4 & 18 december: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 23 april; 7 & 21 maj,

Gr 6–9: 4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober;13 & 27 november; 11 december; 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 5 & 19 mars; 2, 16 & 30 april; 14 & 28 maj.

Avslutning 4 juni