Katekesundervisning

Katekesundervisningen har återupptagits. Kontakta kateketerna för uppgift om datum och tidpunkt för undervisningen.

I församlingen bedrivs katekesundervisning för barn och ungdomar i Lidköping och Skövde. Undervisningen bedrivs i åldersgrupper motsvarande skolans årskurser. Grupperna träffas varannan söndag i samband med mässan. I Lidköping efter mässan; i Skövde före mässan. Undervisningen leds av församlingens kateketer.