Katekesundervisning för barn och unga

Katekesundervisningen hösten 2023 och våren 2024.

I församlingen bedrivs katekesundervisning för barn och ungdomar i Lidköping och Skövde. Undervisningen bedrivs i åldersgrupper motsvarande skolans årskurser. Grupperna träffas varannan söndag i samband med mässan. I Lidköping efter mässan; i Skövde före mässan. Undervisningen leds av församlingens kateketer.

Undervisningsdatum 2022/2023
Skövde

Gr 1–4: 27 augusti, 10 och 24 september; 8 och 22 oktober: 5 och 19 november; 3 och 17 december; 14 och 28 januari; 11 och 25 februari; 10 och 24 mars; 7 och 21 april; 5 och 19 maj, 2 juni.

Gr 5-10: 3 och 17 september; 1, 15 och 29 oktober; 12 och 26 november; 10 december; 7 och 21 januari; 4 och 18 februari; 3 och 17 mars; 14 och 28 april; 12 och 26 maj, 2 juni.

Lidköping

Gr 1, 2 och 3: 27 aug, 10 sept, 24 sept, 8 okt . Nya datum efter konfirmationen.

Konfirmandgruppen: 3 sept, 17 sept, 1 okt, 15 okt.