Kontakt

pax-et-bonum-small-ceramic-basrelief_c3e23985c495490b416ac2518af86b72.image.330x330

SKARABORGS KATOLSKA FÖRSAMLING
S:t Brynolf och S:ta Helena

Skolgatan 17
541 31 SKÖVDE

Tfn: 0500 41 71 49
E-post: skovde@katolskakyrkan.se


Församlingssekreterare: Voitek Krzewicki

Kyrkoherde f Marek Gil OFMCapTfn: 0709 388 051
E-post: marekgill@gmail.com

Kapłan f Paweł Sierotko OFMCap
Tfn: 076 313 58 39
E-post: kssael@gmail.com

Pastoralassistent b Jan Maslowski OFMCap
Tfn: 070 896 65 01

Församlingens kyrkor

Vår Fru av Rosenkransens kyrka
Skolgatan 17, Skövde

S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell
Västergatan 16, Lidköping

Församlingens bankgiro
Skaraborgs katolska församling 5302-4980

Församlingens swishnummer
123 640 53 28