Säkerheten i vår församling

Med anledning av att Säpo den 17 augusti 2023 höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa stiftets sidor om säkerheten i våra församlingar. Där finns samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:

Fly – sök skydd – larma!

Säkerheten i vår församling

Med anledning av att Säpo den 17 augusti 2023 höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa stiftets sidor om säkerheten i våra församlingar. Där finns samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:

Fly – sök skydd – larma!