Ny värmeanläggning i Lidköping

I dagarna lades sista handen vid installation av ny värmeanläggning i vårt hus jämte kapellet i Lidköping. I nedervåningen finns kök och toalett, lokaler för undervisning och församlingsmöte. På övervåningen finns en stor lägenhet som församlingen hyr ut som bostad till en enskild hyresgäst. Hela huset liksom kapellet har värmts upp med direktverkande el. Givet de ökande kostnaderna för elektricitet, har det kostat församlingen mycket stora belopp att värma upp byggnaderna.

Under våren utredde en särskilt utsedd byggnadsgrupp olika handlingsvägar. En möjlighet var att ansluta fastigheten till kommunens fjärrvärmenät. Det visade sig vara en kostsam och komplicerad lösning. Flera grannar har installerat bergvärme, och två offerter från olika rörläggningsfirmor togs in och utvärderades under sommaren. Valet föll på Bröderna Johnssons rör AB, en firma med säte i Tidaholm.

Den nya värmepumpen är placerad i skrubben under trappan. Det blev en hel del ny rördragning för att värme till radiatorer och till tappvatten skulle komma fram.
Mikael Persson och Magnus Jansson från Johnssons rör AB

Under hösten påbörjades installationen, och det var oklart när väl själva värmepumpen kunde levereras. Gissningen var någon gång under sen-vintern. Lyckligtvis gick alltsammans mycket smidigare och fortare än förväntat, och i mitten av december kunde huset värmas upp på det nya sättet. Radiatorerna i undervåningen kan fjärrstyras elektroniskt, och ställas in på ett särskilt veckoschema. Lokalerna kommer där vara satta på en lägre temperatur under veckorna, och höjas upp under helgerna när församlingen bedriver verksamhet. Om någon hyr lokalerna vid annan tid, kan värmen höjas med hjälp av en app i mobiltelefonen. Det var denna installation som genomfördes under den gångna veckan.

Nedervåningen har numer ett bredband. Inte bara radiatorerna kan använda det, utan även gästerna i församlingslokalerna. Lösenordet är samma som adressen – utan mellanslag!

I samband med installationen av värmepump kommer några måleri- och snickeriarbeten att genomföras i lokalerna. Bland annat kommer en dörr mellan två undervisningslokaler att återöppnas – så att man inte behöver passera hallen mot framsidan för att kunna nå alla rum.

Sammantagen kostar arbetena i Lidköping drygt 600 000 kronor. Den största delen av kostnaderna har täckts av bidrag från stiftet. Bidragen äskades just för dessa arbeten i samband med antagandet av budgeten för 2023.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*