Pastoralråd 13-15 oktober 2023 på Marielund

Helgen 13-15 oktober träffades ledamöter från alla stiftets 44 församlingar på stiftsgården Marielund för möte med biskopen. Pastoralrådet samlas två gånger om året och tar upp aktuella frågor i kyrkan. Pastoralrådet är församlingarnas och lekmännens röst och öron i ledningen av stiftet.

Nytt och aktuellt i stiftet

I somras deltog 500 svenska katolska ungdomar i Världsungdomsdagen i Portugal. Den synodala processen fortsätter nu med biskopssynodens möte i Rom under oktober månad. Köpenhamns biskop representerar de nordiska stiften. I år är det rekordmånga präster som vigs, sju stycken. Flera diakonvigningar är också på gång. Det är däremot färre kvinnliga kallelser i nuläget.

Förslag till ny församlingsordning

Ett förslag till ny församlingsordning diskuterades vid mötet. Bland nyheterna är ett förtydligande av att ekonomirådet är församlingens civilrättsliga styrelse och att församlingsordningen motsvarar en förenings stadgar.

Att dö i främmande land

Många katoliker som dör i Sverige dör i ett land vars tro och traditioner skiljer sig från det land man föddes i. En motion vid pastoralrådet föreslog en riktad utbildningsinsats för att underlätta och förstärka själavårdsarbetet med denna insikt.

Församlingarnas arkiv

En punkt under mötet tog upp hur viktigt det är att församlingarna bevarar och vårdar sina handlingar. Bland handlingarna finns församlingsböckerna men också protokoll och andra handlingar som vittnar om församlingslivet.

Direktorium för katekes

En ny bok om katekesen, dvs undervisning i kristen tro, preseterades på ett medryckande sätt av KPN:s Ulrika Erlandsson. Direktoriet, som är ett slags riktlinje och utgångspunkt för all kateketisk verksamhet, betonar glädjen i tron.

Biskopens katekes

Mötet avslutades med biskopens katekes om dopet: vi är som döpta en ny skapelse, så att man kan erfara: ”när jag kommer in på kafferasten, då tystnar svordomarna och förtalet”. Det bör märkas att vi är kristna. Varje ny dag är ett nytt avsändande från dopets källa.

Anders Appelqvist, representant för Skaraborgs katolska församling S:t Brynolf och S:ta Helena

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*