Världsvid vigning av Ryssland och Ukraina

Vid en extrainsatt vesper i Skövde inbjuds vi att delta i en världsvid, samtidig gudstjänst där Ryssland och Ukraina vigs till vigs till Jungfru Marias obefläckade hjärta. Det är påven som leder vigningen i en gudstjänst i Rom på Jungfru Marie bebådelsedag fredag 25 mars kl 17. Han har uppmanat sina biskopar och präster att samtidigt över hela jorden ordna gudstjänster med bön om fred .

En bakgrund till vigningen är den Heliga Jungfruns profetiska budskap om Ryssland vid uppenbarelsen i Fatima i Portugal år 1917.

Läs mer om denna unika händelse på Vatican News.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*