Skövde 12 december

Synodsamtal sö den 12 december 2021 i katolska församlingen, Skövde

Vi samtalade om punkterna 7 och 8 som har rubrikerna

7. Andra kristna kyrkor och samfund

8. Auktoritet och deltagande

Frågan ställdes: Hur går det med ekumeniken? Här kommer några synpunkter:

 • Verkar inte finnas något utbud eller naturliga träffar mellan olika kristna traditioner inom församlingen eller mellan församlingarna.
 • Där jag kommer ifrån hade vi några gemensamma ekumeniska träffar varje och även ekumeniska gudstjänster.
 • Böneveckan varje år i januari är ekumenisk och där deltar församlingen med bland annat gemensam korsvägsandakt tillsammans med andra traditioner.
 • Kristen tro är mer än bara eukaristi och de olika kristna traditionerna har mycket annat gemensamt, trots allt.
 • Den kristna gruppen Törnekronan i Svenska kyrkan i Skaraborg/stiftet har nu tre katolska medlemmar.
 • I det ekumeniska kontakterna bör vi utgå från det som är gemensamt mellan de olika kristna traditionerna. Ett fint exempel på detta i vår församling var Gunilla Zomborscevics volontärarbete i Skaraområdet.
 • Vad vi framför allt kan göra tillsammans med andra traditioner är gemensam bön och att sjunga, ex. i kör.
 • Det finns flera exempel i församlingen på mer personliga relationer, individuella kontakter mellan katoliker, ortodoxa och protestanter.
 • Varför inte inför framtiden i Skövde anordna ekumenisk vesper i Helena kyrkan?
 • Språkliga hinder/hämningar spelar nog inte så stor roll som man kanske kan tro i församlingsarbetet eller mellan olika samfund.
 • I vår församling är det ett problem/utmaning att många har långt att åka till bland annat Mässan i Skövde. Det försvårar även annat arbete.
 • Upplever alla att vi ”äger” kyrkan? Känner vi oss hemma i församlingen?
 • De många bönegruppernas existens i församlingen bör påtalas oftare, annonseras bättre.
 • Församlingen bör göra och visa upp en offentlig lista av vad som pågår i kyrkan/församlingen och bjuda in människor både mer officiellt men också, och kanske främst, genom personliga samtal och inbjudan.
 • Det vi kan prata om är vår egen församling. Vad andra församlingar gör är relativt okänt.
 • Det vore bra om efter Covid lektorslistorna kan öppnas igen. Vi bör prata med kyrkoherden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*