Skövde 5 december 2021

Samtalsområde 4, 5 och 6

Några ledord och samtalstrådar som kom fram utifrån de tre frågeställningarna:

4 Gudstjänsten

Där det är gudstjänst – alltifrån enklaste bön till högtidligaste stora mässa – finns det redan ett engagemang. Människor har tagit sig till en plats eller reserverat en tid för tillbedjan. Det är hela utgångspunkten – engagemanget finns, och därifrån kan allting löpa vidare.

Vi talade om våra orientaliska katolska syskon, och att vi vill lära oss mer om deras liturgi och fromhetsliv. VI kan delta i deras gudstjänster i Lidköping, men också bjuda in dem att berätta om sig och sin kyrka.

Vi har hela världen i vår församling – vi kommer från så många olika platser och hälsar varandra vid fridshälsningen. Det är en resa jorden runt.

Vi talade om fördjupad delaktighet i bl a sången i våra mässor. Det är tråkigt att titta på sådana som inte deltar i sången eller inte kikar i Cecilia vad texterna innehåller (jfr personalen i koret). Samtidigt måste det vara frivilligt att sjunga – vi vet inte hur folk som är tysta ber (lovsjunger) i sina hjärtan.

I församlingen firas mässor på olika språk. Det är viktigt med aktuell information om de tillfällena.

Det finns ett digitalt utanförskap när man upphör med information på papper utan bara informerar om församlingen via nätet. De tidigare veckobladen på papper efterlystes.

5 Medansvar i utsändningen

Envar måste bottna i sin egen tro. Först då kan den delas i familjen, bland vänner och arbetskamrater och andra som blir nyfikna när vi säger att vi är katoliker.

Vi kan ha blivit avskräckta från att dela vår tro med andra genom olika erfarenheter i livet.

Mission är mer än att verbalt sprida kristendom eller vinna lärjungar. Kyrkans mission är uppdraget att hela världen.

6 Att föra en dialog i kyrkan och samhället

Oklar frågeställning – svår att komma vidare i.

Språkcaféet är ett sätt att vara i dialog med samhället omkring inkl de olika föreningarna och institutionerna som är engagerade i integrationsarbetet i Skövde kommun.

Som enskilda kan man utgöra en länk till andra samfund, genom t ex medlemskap i bönegemenskaper som Törnekronans samfund.

Vårt deltagande i ekumeniska böneveckan är ett sätt att föra dialog. Andra samfund har uppskattat att komma till oss, men det är inte lika många av våra medlemmar som hittat till de andra samfunden. Ett tips till kommande bönevecka är Barmhärtighetens rosenkrans med (kortare) eukaristisk tillbedjan.

Det finns en känsla av att man i samhället allt mindre hör flera olika åsikter – endast en åsikt accepteras och anses rätt.

I vår församling är det tacksamt och lätt att knyta an till den heliga Elin i kontakter med t ex kommunen. Helgonen är generellt sätt en fin ingång för samtal om vår tro

Det kan vara möjligt för oss som församling att delta i olika arrangemang – såsom t ex Stad i ljus där Elimkyrkan deltog med levande krubba.

Slutord

-Vi får göra det vi kan, söka nya vägar, vara beredda där det öppnar sig.

-Det är lättare att nå ut, om vi kristna lever mer tillsammans, dvs fördjupar ekumeniken (”Se hur de -älskar varandra”.

-Vi får/kan ta varje tillfälle i akt för att berätta om tron.

-Glöm inte bönens kraft! Om närmar oss Gud, närmar vi också oss våra medmänniskor. Om Gud är vårt nav, och vi alla människor är ekrar som utgår därifrån i ett hjul, kommer vi ofelbart närmare andra människor om vi närmar oss Gud.

Anders Appelqvist antecknade

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*