Den Gudomliga barmhärtighetens söndag

Kära församling,

Jag ber om ursäkt att jag är sen med denna veckans hälsning.

Jag vill hälsa Er idag med dem orden som vi idag, på den Gudomliga barmhärtighetens söndag, läser i mässan.

Kommunionantifon säger: Herren säger: Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro! Halleluja. (Joh 20:27)

Jesus Kristus kommer till oss med budskapet om barmhärtighet. Han kommer med detta budskap till var och en av oss. ”Räck ut din hand, stick den i min sida.” – dessa Kristi ord säger att Guds barmhärtighet är inom räckhåll. Ta den gåva som den Barmhärtige Guden vill ge dig. Ta emot gåvan för att ge den vidare, till andra, så att bönen som man idag ber i mässan efter kommunionen, förverkligas i våra liv: ”Allsmäktige Gud, låt påskens gåva, Kristi kropp och blod, för alltid bära frukt i våra tankar, ord och handlingar.” Må Guds barmhärtighet syns i våra tankar, ord och handlingar.

Ha en välsignad vecka

br. Marek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*