Kategoriarkiv: Nyheter

Ligger Gravkyrkan rätt?

Föredrag av docent Tord Fornberg söndag 17 oktober 2021 kl 17.00.

Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka, Skolgatan 17 i Skövde

Tord Fornberg kommer hålla ett föredrag om platsen för korsfästelsen och gravläggningen, platser som nu vördas inom det byggnadskomplex som utgör Den heliga Gravens kyrka i Jerusalem med rötter i 300-talet. Föredraget utgår från antika texter och modern arkeologi.

Tord Fornberg är docent i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet och tidigare bland annat assistent i bibelkommissionen och direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Pastoralråd Marielund

Den 17-19 september 2021 var jag som representant för församlingen med på mötet med stiftets pastoralråd på stiftsgården Marielund. Biskop Anders och representanter från stiftets alla församlingar deltog.

Under mötet behandlades bland annat den nya tidegärden (officiet, kyrkans dagliga bön) 2022, Sveriges ambassad i Vatikanen, stiftets ungdomssatsning och påvens inbjudan till världssynoden, där hela Gudsfolkets uppdrag uppmärksammas på ett särskilt sätt.

Biskopen berättade också om nytt och aktuellt i stiftet, bland annat att katolska kyrkan tar över kyrkobyggnader från Svenska kyrkan, att vi har flera prästkandidater på gång, och att katoliker från Mellanöstern verkar ha svårt att hitta till de svenska katolska församlingarna.

Biskopens katekes handlade om att vi alla, var och en, förkroppsligar hela kyrkan och bär det kristna vittnesbördet om Jesus. Det är en stor gåva och glädje, och även de enklaste saker, som berättar om vår tro, har ett oändligt värde.

Förutom ordinarie representant kunde även Sahlemariam Tesfay från vår församling delta i mötet på Marielund. På så vis visade även katolska församlingen i Skaraborg lekmännens delaktighet i Kyrkans sakrament.

Vill du veta mer om pastoralrådet och frågorna som togs upp där får du gärna kontakta Sahlemariam eller undertecknad.

Anders Appelqvist

Mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka

Från och med söndagen 13 juni 2021 firas mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka, Linjevägen 27 (mässan börjar kl. 9.00). Församlingen får hyra kyrkan av Svenska kyrkan. Särskilt under corona-pandemien har vi upplevt att kapellet på Västergatan är något trångt, med tanke på hur många det är som regelbundet firar söndagsmässan i Lidköping. S:t Sigfrids kyrka är rymlig, och här finns också plats för kyrkkaffe och barnens undervisningsgrupper.