Kategoriarkiv: Nyheter

Orgel och Timmarnas liturgi

Orgeln i Skövde fick mycket beröm av musikkonsulent Ulf Samuelsson vid hans besök måndag 21 februari 2022. Han gav den möjlighet att visa sin kapacitet och sitt välljud i tre olika stycken av med skiftande karaktär; ett preludium av Bach, koralvariationer och en stycke av den franske kompositören och organisten César Franck.

Ulf Samuelsson instruerade oss vidare på ett smidigt sätt så att vi på mycket kort tid utgjorde ett välstämt och bedjande kapitel när vi tillsammans sjöng måndagens vesper, vecka III. Tonsättningarna hade kommit direkt från liturgiska nämndens ordförande, f Anders Ekenberg,.

Efter stunden i kyrkan var det dags för semlor och kaffe/te så här inför fettisdagen. Därefter tog Ulf till orda igen, och introducerade oss i Timmarnas liturgi, som är den första fullständiga svenska versionen av Liturgia Horarum, Kyrkans officiella dagliga bön.

Här är en länk till stiftets sida om den nya tidegärden.

Trots den snöiga februarikvällen, som gjort att flera måst avstå närvaro, var vi ett flertal mycket tacksamma församlingsbor som tog oss hem med mera kunskap om och kärlek till Kyrkans bön och liturgi i vinterkvällen.

Samtal om kyrkan

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds hela kyrkan att samtala och besvara 10 frågor från Vatikanen. I vår församling ordnas fyra tillfällen efter söndagsmässorna i Skövde under advent. Första träffen blir söndag 27 november då vi tar upp de tre första frågorna. 

Samtal om kyrkan

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds vi att lyssna på och samtala med varandra om vårt liv i kyrkan. 

Biskop Anders har givit varje församling i vårt stift gåvan och uppdraget att lämna resultatet av vårt lyssnande och samtalande till honom, för att det skall föras vidare och kunna bära frukt vid biskopssynoden.

I Skövde ges vi fyra tillfällen till detta arbete efter söndagsmässorna under advent 27 nov och 5, 12 och 19 december.

I Lidköping ges det första tillfället efter söndagsmässan 12 december. Vid detta samtal bestäms tiden för nästa träff. 

Det finns tio frågeområden som samtalen kan utgå från, men varje församling är fri att ta upp de frågor som är viktiga för just dem.

Läs allt om arbetet på stiftets hemsida.

Ligger Gravkyrkan rätt?

Föredrag av docent Tord Fornberg söndag 17 oktober 2021 kl 17.00.

Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka, Skolgatan 17 i Skövde

Tord Fornberg kommer hålla ett föredrag om platsen för korsfästelsen och gravläggningen, platser som nu vördas inom det byggnadskomplex som utgör Den heliga Gravens kyrka i Jerusalem med rötter i 300-talet. Föredraget utgår från antika texter och modern arkeologi.

Tord Fornberg är docent i Nya Testamentets exegetik vid Uppsala universitet och tidigare bland annat assistent i bibelkommissionen och direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Pastoralråd Marielund

Den 17-19 september 2021 var jag som representant för församlingen med på mötet med stiftets pastoralråd på stiftsgården Marielund. Biskop Anders och representanter från stiftets alla församlingar deltog.

Under mötet behandlades bland annat den nya tidegärden (officiet, kyrkans dagliga bön) 2022, Sveriges ambassad i Vatikanen, stiftets ungdomssatsning och påvens inbjudan till världssynoden, där hela Gudsfolkets uppdrag uppmärksammas på ett särskilt sätt.

Biskopen berättade också om nytt och aktuellt i stiftet, bland annat att katolska kyrkan tar över kyrkobyggnader från Svenska kyrkan, att vi har flera prästkandidater på gång, och att katoliker från Mellanöstern verkar ha svårt att hitta till de svenska katolska församlingarna.

Biskopens katekes handlade om att vi alla, var och en, förkroppsligar hela kyrkan och bär det kristna vittnesbördet om Jesus. Det är en stor gåva och glädje, och även de enklaste saker, som berättar om vår tro, har ett oändligt värde.

Förutom ordinarie representant kunde även Sahlemariam Tesfay från vår församling delta i mötet på Marielund. På så vis visade även katolska församlingen i Skaraborg lekmännens delaktighet i Kyrkans sakrament.

Vill du veta mer om pastoralrådet och frågorna som togs upp där får du gärna kontakta Sahlemariam eller undertecknad.

Anders Appelqvist

Mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka

Från och med söndagen 13 juni 2021 firas mässorna i Lidköping i S:t Sigfrids kyrka, Linjevägen 27 (mässan börjar kl. 9.00). Församlingen får hyra kyrkan av Svenska kyrkan. Särskilt under corona-pandemien har vi upplevt att kapellet på Västergatan är något trångt, med tanke på hur många det är som regelbundet firar söndagsmässan i Lidköping. S:t Sigfrids kyrka är rymlig, och här finns också plats för kyrkkaffe och barnens undervisningsgrupper.