Församlingsmöte 2024

Lördag 18 maj klockan 15.00 i Lidköping

Välkommen till vad som motsvarar församlingens årsmöte! Det är ett viktigt tillfälle att värdera församlingens verksamhet det gångna året och diskutera framtiden. Mötet skall enligt församlingsordningen hållas senast före april månads utgång, men på grund av revisorernas arbetsbelastning och vår kyrkoherdes vallfärd till Santiago de Compostela, har församlingen erhållit dispens från regelverket och får hålla sitt ordinarie församlingsmöte vid ovan angiven tidpunkt.

Här finns det årsbokslut och verksamhetsberättelse som är pastoral-och ekonomirådets redovisning för sin förvaltning av uppdraget som församlingens styrelse.

Här är också revisionsberättelsen, som utgör grunden för församlingsmötet beslut om beviljande av ansvarsfrihet för pastoral- och ekonomirådets förvaltning det gångna året.

Övriga punkter vid mötet finns i det förslag till dagordning som anslås vid kyrkorna.

Förslag till punkter vid mötet

Om du har förslag till punkter att ta upp vid mötet, bör det anmälas till kyrkoherden eller församlingsexpeditionen i god tid före mötet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*