Samtal om kyrkan

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds hela kyrkan att samtala och besvara 10 frågor från Vatikanen. I vår församling ordnas fyra tillfällen efter söndagsmässorna i Skövde under advent. Första träffen blir söndag 27 november då vi tar upp de tre första frågorna. 

Samtal om kyrkan

Som ett led i det världsvida arbetet på att förbereda biskopssynoden 2023 inbjuds vi att lyssna på och samtala med varandra om vårt liv i kyrkan. 

Biskop Anders har givit varje församling i vårt stift gåvan och uppdraget att lämna resultatet av vårt lyssnande och samtalande till honom, för att det skall föras vidare och kunna bära frukt vid biskopssynoden.

I Skövde ges vi fyra tillfällen till detta arbete efter söndagsmässorna under advent 27 nov och 5, 12 och 19 december.

I Lidköping ges det första tillfället efter söndagsmässan 12 december. Vid detta samtal bestäms tiden för nästa träff. 

Det finns tio frågeområden som samtalen kan utgå från, men varje församling är fri att ta upp de frågor som är viktiga för just dem.

Läs allt om arbetet på stiftets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*