Pastoralråd Marielund

Den 17-19 september 2021 var jag som representant för församlingen med på mötet med stiftets pastoralråd på stiftsgården Marielund. Biskop Anders och representanter från stiftets alla församlingar deltog.

Under mötet behandlades bland annat den nya tidegärden (officiet, kyrkans dagliga bön) 2022, Sveriges ambassad i Vatikanen, stiftets ungdomssatsning och påvens inbjudan till världssynoden, där hela Gudsfolkets uppdrag uppmärksammas på ett särskilt sätt.

Biskopen berättade också om nytt och aktuellt i stiftet, bland annat att katolska kyrkan tar över kyrkobyggnader från Svenska kyrkan, att vi har flera prästkandidater på gång, och att katoliker från Mellanöstern verkar ha svårt att hitta till de svenska katolska församlingarna.

Biskopens katekes handlade om att vi alla, var och en, förkroppsligar hela kyrkan och bär det kristna vittnesbördet om Jesus. Det är en stor gåva och glädje, och även de enklaste saker, som berättar om vår tro, har ett oändligt värde.

Förutom ordinarie representant kunde även Sahlemariam Tesfay från vår församling delta i mötet på Marielund. På så vis visade även katolska församlingen i Skaraborg lekmännens delaktighet i Kyrkans sakrament.

Vill du veta mer om pastoralrådet och frågorna som togs upp där får du gärna kontakta Sahlemariam eller undertecknad.

Anders Appelqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*