katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – fredag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Mariestad, Falköping, Skara och Götene. (Se underfilen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

Påvens Franciskus’ besök i Lund-Malmö 31.10-1.11 2016

Kära bröder och systrar!

Som ni alla vet kommer den helige fadern Franciskus till vårt land för att delta i en ekumenisk högtid i Lund-Malmö den 31 oktober och sedan fira mässa med oss i Malmö den 1 november på Alla helgons dag. Vi är glada och tacksamma för detta och ser det som en nåd för vår Kyrka, ja, för alla kristna och hela vårt land. Jag ber er alla att be om den Helige Andes nåd, så att detta besök stärker oss i tron, hoppet och kärleken och inspirerar oss att efterfölja Jesus ännu trognare tillsammans med alla döpta i vårt land.

Det är min förhoppning att alla som har möjlighet kan vara med och få delta i detta historiska skeende. Det kan ännu finnas enstaka biljetter till det ekumeniska eventet på Malmö Arena den 31 oktober. Till mässan på Swedbank Stadion den 1 november räknar vi med att alla som vill kan få biljetter. Jag hoppas att alla våra församlingar och missioner gör vad de kan för att underlätta för de troende att delta i mässan. På så sätt kan många visa den helige fadern sin trohet och få hans hjälp att växa i kärlek till Kristus. Biljetterna till mässan är gratis. Samtidigt ber vi dem som har möjlighet att bidra till besökets kostnader bg: 594-7205 märk talongen ”påven”.  Eftersom många präster kommer att fira mässan med påven i Malmö på Alla helgons dag, medges också möjligheten att fira samma högtid lördag den 4 november i alla våra församlingar.

Med min välsignelse och förbön!

Stockholm, S:t Franciskus’ dag 4.10.2016

+Anders Arborelius ocd

Information från Stiftet ang. Påvenbesök:

Kära vänner,

Som ni redan känner till firar Påve Franciskus Mässan på Swedbank stadion i Malmö tisdagen den 1 november kl. 09:30. Biljetterna till Mässan kommer att vara gratis och lätta att få tag på eftersom vi förfogar över 19 000 platser.

Nu har vi fått besked om hur biljettdistributionen till mässan kommer att gå till. Det är i första hand församlingar, missioner och de orientalisk-katolska kyrkorna som skall ansvara för utdelning av biljetter. Det innebär följande:

  • Varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka kommer att få pappersbiljetter sända till sig per post direkt från Swedbank stadion.
  • För att detta skall fungera måste varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka i förhand anmäla till biskopsämbetet hur många biljetter de kan tänkas behöva.  Detta antal skall anges via e-post till kontakt@katolskakyrkan.se senast den 13 oktober.
  • Det är församlingens/missionens/orientalisk-katolska kyrkans ansvar att ta emot anmälningar. Vi ber er omgående sätta upp anmälningslistor på era anslagstavlor. Församlingen/missionen/orientalisk-katolska kyrkan bör utse en person som ansvarar för själva biljettdistributionen.
  • Säkerhetspolisen har gått med på att biljetterna inte längre är personliga. Däremot måste alla kunna visa upp biljett och legitimation vid entrén till Swedbank stadion.
  • Om ni vill ansluta till församlingarnas bussresor till Swedbank stadion; var tydliga med att ni har egen mässbiljett och bara behöver en plats på bussen.
  • När ni anger antalet biljetter som ni behöver; ange då också om någon i församlingen behöver handikapplatser.

Stiftet vill uppmuntra alla att omgående starta förberedelserna för en resa till Malmö så att stadion är fullsatt när påve Franciskus kommer den 1 november.

Observera att insläppet till Stadion kommer att starta tidigt på morgonen så att alla är på plats innan dörrarna stängs kl. 09:00. Swedbank stadion kommer att vara öppet redan från 06:30.
Information till allmänheten om biljetthantering kommer att stå på stiftets hemsida onsdagen den 5 oktober.

 

 

UNDERVISNINGSTIDER FÖR HÖSTTERMINEN 2016 och VÅRTERMINEN 2017 – se under ”Katekes”


Saliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

 

BARMHÄRTIGHETENS JUBELÅR

Vatikanen har skapat en särskild hemsida för Barmhärtighetens år med information på olika språk.

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.