Välkommen till hemsidan!

Församlingsmöte ägde rum lördag 18 maj. Snart kommer protokollet här.


Kom, helige Ande!

Pingst avslutar påskfirandet, men på många sätt fortsätter hänryckningens tid ute i naturen och i de högtider vi firar kommande söndagar: Heliga Trefaldighet och Kristi Kropps och Blods högtid.

Vi kan fortsätta be:

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Vuxenkatekes onsdagar

Undervisning för vuxna i kristen tro börjar igen med träffar på onsdagar efter mässan i Skövde. Mässa kl 18, undervisning omkring kl 18.45.

Kontakta f Marek Gil för mer information eller skriv en fråga via församlingens e-postadress.

Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!