Välkommen till församlingens hemsidaStiftsungdomsdagar i Skara och stiftsvallfärd till Vadstena

Helgen 1-3 september hände mycket i vår församling. Sveriges unga katoliker, SUK, hade sina stiftsungdomsdagar i Skara med 250 ungdomar. Det var aktiviteter runt ett stort tält utanför Viktoriaskolan, övernattning i idrottshall och gudstjänst i domkyrkan med Maria-procession. På söndagen firades mässa med biskop Anders i det välfyllda tältet.

Lördagen 2 september, då Herrens Törnekrona firades med mässa med ungdomarna i Skara domkyrka, var det också stiftsvallfärd till Vadstena. Här var det mässa på borggården till Vadstena slott med biskop Anders och sakramentsprocession från Birgittasystrarnas nuvarande klosterkyrka till Blåkyrkan, den ursprungliga klosterkyrkan.

Vår församling var närvarande i båda dessa stora evenemang. Några bilder ger en del av upplevelsen vid dessa dagar.Katekesundervisning börjar

Nu börjar katekesundervisningen för våra barn! Se här vilka tider som gäller för grupperna i Lidköping och Skövde.

Säkerheten i vår församling

Med anledning av att Säpo den 17 augusti 2023 höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa stiftets sidor om säkerheten i våra församlingar. Där finns samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:

Fly – sök skydd – larma!

Den helige Brynolf firades i Skara

Onsdag 16 augusti firades biskop Brynolf av Skara i hans domkyrka. Nedan följer några bilder från förberedelserna och själva mässan som firades i högkoret. Efter mässan fortsatte gemenskapen runt några pizzor i nedre delen av den vackra kyrkan.

En bild visar framsidan av vår vita mässhake med broderad biskop Brynolf i skrivpulten författande sina officier.


Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!