katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – fredag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Götene (på spanska). (Se under filen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÅKCAFE i vår församling – tisdag, kl. 16.00-17.30 – ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA:)

 

 

Stiftskollekt till Sri Lanka den 12 maj

Kardinal Arborelius har beslutat att en stiftskollekt ska tas upp söndagen den 12 maj till förmån för offren för terrorattentaten i Sri Lanka på påskdagen i år. Stiftskollekten kommer att sändas till Caritas Sri Lanka för att stödja deras arbete.

En tydlig måltavla i de åtta bombdåden var Sri Lankas kristna katolska minoritet. Förutom de katolska kyrkorna anfölls tre turisthotell.

Caritas Sri Lanka och Caritas i Colombo och Batticaloa startade omgående program för att bistå offren för terrorn, de överlevande och skadade liksom familjerna till dem som fallit offer. Fler insatser för familjerna planeras. Dessutom tillhandahåller Caritas Sri Lanka och Caritas Colombo tillsammans med Colombos ärkestift psykosocialt stöd till offren. 

Du kan också stödja Caritas Sri Lankas arbete genom att sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789 och märka talongen med ”Sri Lanka”. Du kan också swisha gåvan till 900 4789 eller ge den direkt via Caritas hemsida.

Tack!

 

 

Helena är emot aborter. Hon har i 16 år jobbat med abortfrågan för katolska kyrkan. Varför tycker hon att kvinnor ska föda barn mot sin vilja och varför ska barnmorskor få vägra göra aborter? På torsdag kan du fråga henne vad du vill! Här får du lyssna på en intervju med henne på P3: 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1265326?programid=4977

 

 

 

Församlings Bankgiro nummer: 

Skaraborgs katolska församling: 5302-4980

Swish: 123 640 53 28

Tack så mycket för alla era gåvor!

 

BARNSKYDDSOMBUD I STOKCHOLMS KATOLSKA STIFT: https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud

 

 

Ur Katolsk Horisont: Katolska kyrkan är alltid och överallt mot abort. Livet är heligt. – se detta:

https://youtu.be/hLFyDq81lEw

 

 

UNDERVISNINGSTIDER FÖR VT 2019 – se under ”Katekes”

Heliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.