Välkommen till hemsidan!


Kristus är uppstånden!

Församlingen har firat de heliga tre påskdagarna, och fortsätter nu firandet i femtio dagar fram till pingst. Se bilder här.

Påsktiden fram till och med pingsten

Efter påskveckan där alla sju dagar firas som påskdagen, fortsätter Kyrkan firandet av Kristi uppståndelse i sju sådana veckor som avslutas med vecko-högtiden, Pingsten. Då minns vi den första Pingsten vid Sinai då lågor av eld slog ur klippan och dess fullbordan vid pingsten i Jerusalem då lågor av eld slog ur Petrus och de andra apostla-klipporna.

Se bilder från påskfirandet och Marie Bebådelse i Skövde, inklusive upptagningen av ny församlingsmedlem på påskdagen.

Mässtiderna är ordinarie i Skövde och Lidköping.

Vuxenkatekes onsdagar

Undervisning för vuxna i kristen tro börjar igen med träffar på onsdagar efter mässan i Skövde. Mässa kl 18, undervisning omkring kl 18.45.

Kontakta f Marek Gil för mer information eller skriv en fråga via församlingens e-postadress.

Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!