katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – fredag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Götene (på spanska). (Se under filen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

 

 

 


 

 

 

 

 

”Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd.” (Joh 10:10)

Välkomna till karismatisk reträtt med f. John Bashobora med förbön om helande och befrielse

 

Program 16 – 18 /2 2018

Fredag den 16/2

17.00 Korsvägsandakt

18.00 Mässa

18.30 Fr. John predikar avslutning ca.20.30

Lördag den 17/2

10.00 möjlighet till samtal med Fr. John och bikt

11.00 Fr. John predikar

12.30 Lunch

14.00 Fr. John predikar

15.30 paus

16.00 Diskussion

17.30 Förberedelse inför mässa/paus

18.00 Mässa
19.00 Fr. John predikar, tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakramentet med förbön om helande och befrielse
avslutning ca.21.00

Söndag den 18/2

11.30 Mässa Avslutning

Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska. Reträtten är gratis ingen anmälan behövs. Alla är välkomna.
OBS! En kollekt tas upp åt F. Johns Bashobora för att bidra till föräldralösa barn i Uganda. Bra och ta med sig bibeln, anteckningsblock och penna.

Huvudarrangör: Eva Johansson evajoh1@gmail.com

 

Friday 16/2

17.00 Way of The Cross

18.00 Mass

18.30 F. John preaches Ending around 20.30

Saturday17/2

10.00 Possibility to have a talk with Fr. John and confession

11.00 F. John preaches
12.30 Lunch
14.00 F. John preaching

15.30 Paus

16.00 Discussion

17.30 Preparations for the holy Mass/paus

18.00 Mass

19.00 F. John preaches, adoration of the blessed sacrament with prayer of release and healing
,ending around 21.00

Sunday 18/2

11.30 Mass
The retreat ends

The retreat will be held in English, but will be translated into Swedish. The retreat is free of charge and no registration is needed. You are all welcome.

Attention!

A collect will be held for F. Johns Bashobora with the purpose to support orphaned children in Uganda. Lastly, a recommendation is to bring a Bible, notebook and a pen.

 

UNDERVISNINGSTIDER FÖR  VÅRTERMINEN 2018 – se under ”Katekes”

 

Heliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

 

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.