katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – fredag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Götene (på spanska). (Se under filen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Välkomna till adventsreträtt
om att viga sitt liv åt Jesus
genom Jungfru Marias händer
med p.Mihovil Filipović – 4 – 5 December 2017

P. Mihovil Filipović kommer från byn Dervanta i Kroatien där han växte upp i en stor familj. Han var det sjunde av åtta barn. P. Mihovil sökte länge sin plats i livet. Först var det militärtjänsten och senare arbete i en kemisk fabrik. Båda visade sig vara övergående. Den gode och unge Mihovil var djupt rotad i Montfortrörelsen, där han började 1988 på inrådan av sin
kyrkoherde. Hans religiösa fostran ägde rum i Verona och följdes av
teologiska studier på Lateranuniversitetet i Rom (1990-1995). Efter sin prästvigning tjänstgjorde han som assistent i andliga rörelser i Kroatien: Neokatekumenatet, förnyelse i den helige Ande och Marialegionen. Under fyra år var han kaplan på Militärhögskolan och under mer än fem år arbetade han i Polen. Ärkebiskop Stanisław Nowak utsåg honom till assistent för den karismatiska förnyelsen i ärkestiftet Czestochowa. P.Mihovil är också djupt inolverad i verksamheten i Marialegionen och i ”Society of Our Lady Queen of Hearts”.

Program 4 -5/12 2017
Måndag den 4/12
17.00 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament,
möjlighet till bikt
18.00 Mässa
18.30 P. Mihovil F. predikar, avslutning ca. 20.30

Tisdag den 5/12
17.00 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament,
möjlighet till bikt
18.00 Mässa
18.30 P. Mihovil F. predikar, förbön om helande, avslutning ca. 20.30

Reträtten kommer att tolkas till svenska. Reträtten är gratis. Ingen
anmälan behövs. Alla är välkomna.
Obs!P. Mihovil Filipovic talar flera språk bl.a kroatiska, italienska och polska.
Det kommer finnas möjligheter till bikt under reträtten. En kollekt tas upp åt p. Mihovil F. för hans fortsatta verksamhet. Bra att ta med sig bibeln, anteckningsblock och penna.

 

UNDERVISNINGSTIDER FÖR  HÖSTTERMINEN 2017 OCH VÅRTERMINEN 2018 – se under ”Katekes”

 

Saliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

 

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.