Vuxenkatekes – för vuxna och konvertiter

Torsdagarna 1 och 15 december och med start igen 12 januari blir det undervisning i Skövde kl 17. Välkomna alla som vill lära sig mera om vår katolska tro!

Välkommen till församlingens hemsida!

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12).
DSC_6781

I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan i Skövde, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen samlas också i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje söndag och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudsjänster i geez rit regelbundet. Varmt välkommen att besöka oss i församlingen! 

Skaraborgs Katolska Församling, LIDKÖPING | Företaget | eniro.se

Pastoralråd med biskopen

Helgen 21-23 oktober samlade biskopen representanter för alla katolska församlingar på stiftsgården Marielund för höstens pastoralråd. Anders Appelqvist deltog som ledamot från vår församling.

Fortsättning på den Synodala processen

Temat för dagarna var det fortsatta arbetet med den Synodala processen. Ett dokument har nu sänts från de nordiska biskoparna till Vatikanen. I vår samlas man i Prag för att bearbeta alla Europeiska svar. Efter en förnyad bearbetning av alla kontinenters svar kommer sedan materialet att utgöra underlag vid den stora biskopssynoden hösten 2023.

En nyhet är att denna synod inte kommer avslutas, som tidigare. För att markera att det handlar om en fortsatt med-vandring (”synod” betyder gemensam väg) blir det fortsatta möten 2024.

Kyrkkaffet återkom flera gånger i församlingarnas svar på synod-frågorna. Man ser gemenskapens fortsättning efter mässan som en viktig plats för att bygga församlingen. Många andra goda idéer och tankar har samlats i förslags-banker – bara en bråkdel av församlingssvaren kunnat tas in i de sammanställningar som skickas vidare till Vatikanen.

Läs allt om synodarbetet på stiftets hemsida! En del material kommer också sättas upp på församlingens anslagstavlor i kyrkorna.

Mer om pastoralrådet

Vid mötet i Marielund berättade biskopen också om aktuella frågor i stiftet. Bland annat har många församlingar påverkats av de dödliga skjutningarna, eftersom drabbade i flera fall varit katoliker.

Biskopen underströk hur viktigt det är att församlingarna är välkomnande miljöer, och att vi måste arbeta ivrigt på att ungdomarna inlemmas i gemenskapen efter att tiden i undervisning upphör.

Dagarna avslutades med en mycket fin katekes av biskopen över Fader vår.

En utförlig rapport om pastoralrådet 21-23 oktober finns här.

Läs  allt om synod-arbetet på stiftets hemsida.

 Nyheter

Gå in här för att ta del av vårt nyhetsarkiv.