Välkommen till församlingens hemsida


Adventstid – förberedelse inför Herrens ankomst

Advent betyder ankomst, och är i det liturgiska året en tid av förberedelse för Herrens födelses fest, julen. Stjärnorna i fönstren påminner om Betlehems stjärna som ledde de vise männen till barnet i krubban.

Adventsreträtt 8-10 december

Den andra adventshelgen kan vi delta i en reträtt som i år hålls av kyrkoherden i Järfälla, f . Krystian Zacheja SDB.

Fredag 8 december, Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid

Skövde
Från kl. 16.00 möjlighet till bikt
Kl. 17.30 rosenkransen i Skövde,
kl. 18.00 mässa i Skövde följd av sakramental tillbedjan och barmhärtighetens rosenkrans, möjlighet till bikt

Lördag, 9 december, 

Skövde
Från kl. 10.30–12.30 möjlighet till bikt 

LIDKÖPING
Från kl. 15.30 möjlighet till bikt 
kl. 17.00 vigiliemässa

Skövde
kl. 17.30 rosenkransen i Skövde,  
kl. 18.00 vigiliemässa i Skövde, möjlighet till bikt

Söndag, 10 december, 2:a SÖNDAGEN I ADVENT

kl. 9.00 mässa i  Lidköping 

kl.10.00  undervisning i Skövde (grupp 5 – 9)

kl. 11.30 mässa i Skövde

kl. 13.30 mässa på polska i SkövdeKatolska drottning Josefina – ny bok av prinsessa

Endast 16 år gammal kom prinsessan Joséphine von Leuchtenberg till Sverige som maka till den blivande kung Oskar I. Hon behöll sin katolska tro, och kom att betyda mycket för åter-etableringen av katolskt liv i Sverige.

Hennes barnbarns barnbarns dotter, prinsessan Christina fru Magnuson, har fascinerats av sin anmoders liv och skrivit en bok om henne. Boken är en fin påminnelse om vad en enskild människa och hennes tro kan betyda för livet, och även en spännande och lärorik inblick i vår historia. Boken kan beställas via Katolsk bokhandel.

Prinsessan Christina berättade om sin nya bok vid en presentation i församlingssalen i S:ta Eugenia i Stockholm.


Säkerheten i vår församling

Med anledning av att Säpo den 17 augusti 2023 höjde terrorhotnivån till den nästa högsta (nivå 4 av 5) vill vi uppmana alla att läsa stiftets sidor om säkerheten i våra församlingar. Där finns samlat råd och material från polisen och MSB.

Ta också gärna del av denna film som MSB har tagit fram om hur man ska agera vid en attentat:

Fly – sök skydd – larma!


Kort om vår församling

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad, på Skolgatan 17, ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12). I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

Församlingen firar också mässa i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan, på Västergatan 16,  finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

Församlingen har omkring 1500 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje vecka och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudstjänster i ge’ez rit en gång i månaden. Mässor på spanska firas i Götene kyrka en gång i månaden.

Varmt välkommen att besöka oss i församlingen!