katolskaskovdeN

Hjärtligt välkomna till Skaraborgs Katolska församlings hemsida.

Vår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är Sankta Helena och Sankt Brynolf. Församlingen leds av två präster från kapucinorden och en ordensbroder, och många frivilliga som är engagerade i församlingens olika aktiviteter.

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka. Där ligger också pastorsexpeditionen som – tillsammans med kyrkan – är öppen , tisdag kl.13:00-18:00 och onsdag – torsdag kl. 09.00 – 16.00, tel. 0500-41 71 49. Adress: Skolgatan 17, 541 31 SKÖVDE.

Församlingen har också ett kapell i Lidköping och ett församlingshem, liksom i Skövde. Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter.

DSC_6781Mässor firas regelbundet i Skövde och Lidköping; vi firar också Mässor i Götene (på spanska). (Se under filen Kungörelse).

Varmt välkomna att besöka oss i församlingen!

Szymon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare firas för närvarande inte offentliga gudstjänster i vårt stift.

 

På Juldagen välkomnar vi till Skövde för bön inför det Allraheligaste Sakramentet. Tillbedjan börjar kl. 11.00 och pågår till kl. 12.00. Under tillbedjan finns det möjlighet för att ta emot den heliga kommunionen.

 

 

 

 

KATEKESUNDERVISNING ÄR FÖR NÄRVARANDE INSTÄLLT.

 

 

 

 

 

 

 

Bästa Barn och Ungdomar,
Kära Föräldrar,

Hoppas att Ni har haft ett bra sommarlov.  Nu blir det dags att börja katekesundervisning i vår församling. Vi välkomnar Er till att på nytt börja katekesundervisning.

Dagens situation kan skapa olika känslor av oro och otrygghet när det gäller de situationer där vi möter andra folk. Vi vill försäkra Er att vi gör allt för att följa myndigheternas aktuella riktlinjer och rekommendationer  angående minskning av risken av eventuella smittspridning.

här är datum för respektive grupper:

I Skövde:

UNDERVISNINGS DATUM – HT2020/VT 2021

Grupper 1-5:
6 & 20 september
4 & 18 oktober
1, 15 & 29 november
13 december
17 & 31 januari
14 & 28 februari
14 & 28 mars
11 & 25 april
9 & 23 maj
avslutning 6 juni.   

                                                                                             
Grupper 6-9:
30 augusti
13 & 27 september
11 & 25 oktober
8 & 22 november
6 december
10 & 24 januari
7 & 21 februari
7 & 21 mars
18 april
2, 16 & 30 maj
avslutning 6 juni 

I Lidköping:

UNDERVISNINGS DATUM – HT2020/VT 2021

Grupper: Barbara Nilsson, Barbara Bristle – gruppen efter 1:a kommunionen, br. Paweł
6 & 20 september
4 & 18 oktober
1, 15 & 29 november
13 december
17 & 31 januari
14 & 28 februari
14 & 28 mars
11 & 25 april
9 & 23 maj
avslutning 6 juni.   

                                                                                             
Grupper: Barbara Bristle – äldre barnen, Wojtek Grycner
30 augusti
13 & 27 september
11 & 25 oktober
8 & 22 november
6 december
10 & 24 januari
7 & 21 februari
7 & 21 mars
18 april
2, 16 & 30 maj
avslutning 6 juni

Nya bestämmelser angående den heliga mässan firande

Mycket pekar på att coronavirusets spridning kan komma att pågå ett längre tag. Därför måste vi nu hitta långsiktiga sätt att erbjuda mässfirande i vårt stift samtidigt som vi respekterar myndigheternas rekommendationer.

Inför påsken var vi tvungna att lägga tonvikten vid säkerheten, eftersom vi kunde riskera stor anstormning av troende till mässorna.

Nu måste vi hitta en väl avvägd balans mellan försiktighet och öppenhet, som i sista hand beror på lokala omständigheter och eget ansvar.

 

Nedan följer därför nya bestämmelser angående den heliga mässans firande:

1. Myndigheternas bestämmelser angående antalet deltagande i allmänna sammankomster måste alltid respekteras, just nu är det max 50, men det kan ändras.

2. Personer som på grund av ålder och hälsa befinner sig i riskzonen skall inte delta i mässan. Det gäller också präster, diakoner, ordenssystrar.

3. Man måste kunna garantera att avståndet mellan deltagare i mässan är minst två meter. Detta är särskilt viktigt i mindre kyrkorum.

4. Offentliga gudstjänster som saknar restriktioner om antalet deltagare får inte firas.

5. När man kan garantera att gällande förutsättningar och restriktioner respekteras kan man fira offentliga mässor.

6. Det är alltså möjligt att fira vardagsmässor för en mindre grupp.

7. När det gäller söndagsmässor måste man vara säker på att gällande bestämmelser efterföljs. Man kan vid behov fira flera mässor för att undvika trängsel.

8. När det gäller eventuella utomhusgudstjänster måste också bestämmelserna för allmänna sammankomster respekteras extra noga.

 

Stockholm den 17 april 2020

Kardinal Anders Arborelius OCD

Biskop i Stockholms katolska stift

Texten tillsammans med en bilaga med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan laddas ner i pdf-format här.

 

 

för alla som på grund av olika skäl inte kan delta i mässa i kyrkan: https://www.katolskmagasin.se/2020/03/13/lankar-till-streamade-massor

 

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2020/massor-online

 

AKTUELL FRÅN ”KATOLSK HORISONT”: 
https://www.katolsk-horisont.net/post/om-fastetid-och-coronatid-av-kardinal-arborelius

 

Församlings Bankgiro nummer: 

Skaraborgs katolska församling: 5302-4980

Swish: 123 640 53 28

Tack så mycket för alla era gåvor!

 

 

 

Ur Katolsk Horisont: Katolska kyrkan är alltid och överallt mot abort. Livet är heligt. – se detta:

https://youtu.be/hLFyDq81lEw

 

UNDERVISNINGSTIDER FÖR VT 2019 – se under ”Katekes”

Heliga Maria Elisabet Hesselblad och Skövde

M.E. Hesselblad

Maria Elisabet Hesselblad föddes 1870 i Björka nära Fåglavik som femte barnet till Robert och Kajsa Hesselblad. Fyra söner hade fötts men två av dem hade dött bara några månader gamla. Fadern var lanthandlare men hade inte lyckats så väl. Tiderna då på 1860-talet var svåra med jordbrukskris och missväxt. 1871 fick familjen hjälp till biljett att åka till Falun. Under de närmaste 10 åren föddes ytterligare sex barn, men fadern gick i konkurs och familjen flyttade till Skövde 1881. Äldste sonen tog sig till Skara men de övriga sju flyttade med till Skövde där fadern öppnade affär på Rådhusgatan, ungefär där Mc Donalds ligger idag. Tyvärr bar sig inte affärerna här heller och efter några år blev det konkurs igen. Familjen flyttades från sin bostad till Henrikas stuga i Sanden som ägdes av Fattigvårdsstyrelsen i staden. Stugan låg ungefär bakom Sankt Sigfrids Kyrkogård.
Där föddes ytterligare två döttrar 1883 0ch 1885. Då hade mamma Kajsa fött 13 barn.  Under sin tonårstid i Skövde blev hon efter ett års förberedelse konfirmerad i St:a Helena kyrka. Om denna viktiga händelse skriver hon: ”Jag minns att jag läste Johannes 6:51-52 och att jag trodde på Vår Herres reella när-varo i den heliga hostian – . Detta var enda gången jag fick nattvarden i den lutherska kyrkan.”  1888 ansökte Elisabet om flyttningsattest för att utvandra till Amerika.

Mellan 1850 och 1930 utvandrade ungefär 1,2 miljoner svenskar till Nordamerika. Topp-åren var 1881-82 och 1887-88 då det rådde jordbrukskris i Sverige och högkonjunktur i USA. Ungefär en femtedel av emigranterna återvände hem, men en miljon svenskar blev kvar i ”Amerikat”.

Elisabet utvandrade i juni 1888. Hon var då nästan 18 år och måste ha planerat detta några år. Hon hade väl arbetat och sparat för att kunna betala resa och utrustning för något så äventyrligt. Hennes lillasyster Anna Katarina, som var fem år yngre, fick flyttningsattest några år senare och reste till Amerika men kom tillbaka efter något år då hon enligt husförhörslängden hade”förlorat sin attest” och därför inte fått stanna där. Fler av bröderna utvandrade också till Amerika under några år.

Att genomföra en utvandring till Amerika tyder väl på initiativförmåga, mod och kapacitet att klara detta från ett fattigt, knapert utgångsläge i Sverige.

Familjen i Skövde hade det svårt. De flyttades flera gånger under 90-talet och 1899 hade nog Kajsa fått nog och flyttade till Skara, medan Robert fanns kvar i Skövde. Han dog 1902 och det var de två döttrarna, 19 och 17 år som uppgivit detta i kyrkboken.

Elisabet utbildades till sjuksköterska och arbetade förmodligen mest i privata hem. Hos den sydamerikanska familjen Cisneros kom hon i kontakt med katolicismen och det ledde till att hon konverterade i början av 1900-talet.

Kerstin Ekelöf

Ett reportage: Moder Elisabeth Sveriges nya helgon (Sveriges Radio, Studio Ett): http://t.sr.se/1U2tH0r

 

Kyrkoherde br. Marek Gil OFMCap.