Heliga fastetider 2023

Påläggande av aska som tecken på omvändelse och bot

Nu har vi gått in i den sex veckor långa fastan inför firandet av Påsken.

Jungfru Marie bebådelsedag – Herrens bebådelse

Lördag 25 mars 2023 firar vi Jungfru Marie bebådelsedag, Herrens bebådelse, högtid.
Mässa i Skövde kl 18. 00.

Korsvägsandakt i Skövde och Lidköping

I Skövde är det korsvägsandakt efter fredagens mässa klockan 18. I Lidköping är det mässa med efterföljande korsvägsandakt varje torsdag klockan 18.00 .

Biskopens herdabrev inför fastan

Vid mässan söndag den 19 februari lästes biskopens herdabrev för fastan i alla stiftets församlingskyrkor. Herdabrevet kan läsas och laddas ned på stiftets hemsida (på flera språk). Här finns också biskopens budskap om firandet av fastan.

Påvens budskap för fastan

Påve Franciskus budskap inför fastan har temat ”Fastetidens botgöring och den synodala vandringen”. Påven skriver bland annat att askesen under fastan kräver ett engagemang som alltid inspireras av Guds nåd, ”för att övervinna vår brist på tro och vårt motstånd mot att följa Jesus på korsets väg”. Man måste låta sig ledas av Herren och ge sig ut på vandring – samma villkor som gäller kyrkans synodala vandring.

Pastoralråd på Marielund

Anders Appelqvist har representerat församlingen vid vårens möte med stiftets pastoralråd. Läs mer här.

Val till församlingens pastoral- och ekonomiråd

Söndag den 26 mars 2023 är det val till församlingens pastoral- och ekonomiråd. Alla som vid valdagen är registrerade medlemmar och har fyllt 16 år för rösta på vilka sex personer som skall sitta i rådet. Lär mer om valet här.

Vuxenkatekes våren 2023

Vuxenkatekes för katoliker och konvertiter varannan torsdag kl 17.00-18.00 i Skövde. Se mer här.

Visitation av biskop Anders

Biskop Anders visiterade församlingen 20-22 januari. Läs allt om besöket här!