Välkommen till vår hemsida!

Skaraborgs katolska församling – WikipediaVår församling omfattar geografiskt det gamla Skaraborg. Våra skyddshelgon är den helige biskop Brynolf av Skara och den heliga Elin av Skövde (Helena på latin). Församlingen leds av f Marek Gil från Kapucinorden, som sedan 1986 har ett konvent i Skaraborg med tre bröder.

 

Centralort är Skövde, där vi har vår största kyrka, Vår Fru av Rosenkransen, som är öppen varje dag för besök och andakt. I samma byggnad ligger också brödernas konvent och församlingens expedition (öppen måndag, onsdag och torsdag kl 9-12).
DSC_6781

 

I huset, som byggdes 1924 som församlingshem för Svenska kyrkan i Skövde, finns lokaler för undervisning och sammankomster och även ett studentboende med fem lägenheter.

 

Församlingen samlas också i S:t Brynolfs och S:ta Helenas kapell i Lidköping. I huset intill kyrkan finns församlingslokaler. Här hade även präst och ordensbröder sin bostad från innan nuvarande byggnad i Skövde togs i bruk . 

 

Församlingen har drygt 1200 medlemmar av många olika nationaliteter. Mässor firas dagligen i Skövde och varje söndag i Lidköping. I Skövde firas mässor på polska varje söndag och på kroatiska och på tagalog en gång i månaden. I Lidköping firas gudsjänster i geez rit regelbundet. Varmt välkommen att besöka oss i församlingen! 

Skaraborgs Katolska Församling, LIDKÖPING | Företaget | eniro.se

Studentlägenheter

Församlingen har fem studentlägenheter i Skövde som hyrs ut till studenter. Alla lägenheter har byggts nya under 2021. Läs mer här.

Vill du lära dig mer om katolsk tro? Vill du bli katolik?

Läs mer om undervisning i katolska kyrkans tro här.

Församlingen citeras i svaret till Biskopssynoden 2023

Arbetet med Biskopssynoden 2023 fortsätter med vårts stifts första samlade svar på de tio frågor som gått ut från Vatikanen.

I det tiosidiga dokumentet, som går igenom alla frågor, har man lyft in ett långt citat från vår församling i avsnitt 7 om ekumenik. Där beskrivs besöksgruppen vid Tidaholmsanstalten som ett givande och meningsfullt sätt att bedriva och växa i ekumenik.

Läs hela dokumentet och allt om synod-arbetet på stiftets hemsida.

 Nyheter

Gå in här för att ta del av vårt nyhetsarkiv.