Församlingsmöte 2023

Den 30 april 2023 hölls församlingens årliga församlingsmöte, den här gången i Skövde.

Mötet behandlade bland annat verksamhetsberättelsen för 2022 och frågor om underhåll av församlingens byggnader – mest aktuellt är kapellet och församlingshuset i Lidköping som behöver nytt system för uppvärmning. Fasaden på församlingshuset behöver också ses över.

Vid mötet skulle revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet också tas upp. På grund av förseningar hos revisorn men även frågor om bokföringen från stiftet, fanns ingen färdig revisionsberättelse.

Extra församlingsmöte där årsbokslut och fråga om ansvarsfrihet togs upp, hölls den 11 juni i Skövde.

Protokoll för församlingsmöte och extra församlingsmöte kommer att finnas tillgängliga vid expeditionen i Skövde och kommer även publiceras här.

Verksamhetsberättelse 2023

Sammanfattning av årsbokslut