apr 7, 2018 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 8 – 15 april 2018

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING
8 – 15 april 2018

 

Söndag, 8 april

2a Påsksöndagen – Den gudomliga barmhärtighets söndag

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1-4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.00 Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson

13.30 Mässa på polska i Skövde

 

Måndag, 9 april

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde (OBS TIDEN!!!)

 

Tisdag, 10 april

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde, efter mässan – en halvtimmes tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet

 

Onsdag, 11 april

S:t Stanislaus, biskop och martyr

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 12 april

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde (OBS TIDEN!!!)

 

Fredag, 13 april

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan  i Skövde

 

Lördag, 14 april

10.00 Mässa på tagalog i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Vigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 15 april

3e Påsksöndagen

9.00 Mässa och undervisning i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5-8 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*