dec 2, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 3 – 10 december 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 3 – 10 december 2017

 

Söndag, 3 december,

1:a söndagen i Advent

 

9.00 Mässa i Lidköping, NICOLAUS FEST

10.00 Undervisning för grupperna 1-4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde, NICOLAUS FEST

 

Måndag, 4 december,

Adventsreträtt om att viga sitt liv åt Jesus

genom Jungfru Marias händer med p.Mihovil Filipović

17.00 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament i Skövde, möjlighet till bikt

18.00 Mässa i Skövde

18.30 P. Mihovil F. predikar; avslutning ca. 20.30

 

Tisdag, 5 december,

Adventsreträtt om att viga sitt liv åt Jesus

genom Jungfru Marias händer med p.Mihovil Filipović

17.00 Tillbedjan av Jesus i det Allraheligaste sakrament i Skövde, möjlighet till bikt

18.00 Mässa i Skövde

18.30 P. Mihovil F. predikar, förbön om helande; avslutning ca. 20.30

 

Onsdag, 6 december,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 7 december,

S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 8 december,

Jungfur Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 9 december,

11.00 Mässa på tagalog i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiljemässa i Skövde

 

Söndag, 10 december,

2:a söndagen i Advent

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5-8 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.30 Mässa på polska i Skövde (msza sw. po polsku)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*