okt 30, 2016 - Kungörelser    No Comments

Veckans gudstjänstordning 23 – 30/10 & kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 23 – 30 oktober 2016

 

Söndagen, 23 oktober,

30 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 24 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 25 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Antonius av Padua

Onsdag, 26 oktober,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 27 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka

Fredag, 28 oktober,

S:t Simon och S:t Judas, apostlar, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 29 oktober,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 30 oktober,

31 söndagen under året under året

 

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

16.00 Mässa för konfirmander och deras familjer i Skövde

 

Kungörelser, 30 söndagen under året, 23 – 10 – 2016

 

  1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 25 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.
  2. Nu på torsdag, 27 oktober, kl. 17.30, ber vi rosenkransen i Skara domkyrka, vi välkomnar till denna gemensamma bön.
  3. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.
  4. Under november månad ber vi för våra avlidna nära och kära. Låt oss komma ihåg dem i våra böner. Skriv era avlidnas namn på lapparna som finns i vapenhuset, vi ber för dem under rosenkransen i november och inför söndags mässor.
  5. På grund av detta att vi kommer att delta i mässan med påven Franciskus, den 1 november på Alla Helgons dag, denna dag firar vi ingen mässa i församlingen. Enligt det som biskop Anders har bestämt, finns det möjlighet att fira Alla Helgons dag, lördagen, den 5 november. Denna dag kommer vi att fira mässor både i Lidköping och i Skövde.
  6. Beställda biljetter till påvens mässa i Malmö, kan hämtas i expeditionen.
  7. I vapenhuset finns det också en informations lapp för de som anmält sig till buss resa till påvens mässa.
  8. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Fatima.
  9. Nästa söndag, anordnas det brödförsäljning. Pengarna som samlas vid brödförsäljningen också kommer att gå till de drabbade av orkanen Matthew på Haiti.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*