okt 16, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 16 – 23 oktober 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 16 – 23 oktober 2016

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndagen, 16 oktober,
(VÄRLDSMISSIONSSÖNDAGEN)

29 söndagen under året under året

(Biskopens visitation)

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

Ingen undervisning i Skövde denna söndag

11.30 Mässa i Skövde – KONFIRMATION

16.30 Mässa i Lidköping – 50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping

 

Måndag, 17 oktober,

S:t Ignatius av Antiochia, biskop och martyr

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 18 oktober,
S:t Lukas, evangelist, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Berard och följeslagare, den franciskanska ordens protomartyrer

 

Onsdag, 19 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 20 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 21 oktober,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 22 oktober,

S:t Johannes Paulus II, påve

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndagen, 23 oktober,

30 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5/11, 3/12.

 

 

Kungörelser, 29 söndagen under året, 16 – 10 – 2016

 

  1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 18 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.

 

 

  1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*