okt 8, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 9 – 16 oktober 2016 & kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 9 – 16 oktober 2016

Söndagen, 9 oktober,
28 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 10 oktober,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 11 oktober,
S:t Johannes XXIII, påve

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna – den helige Franciskus av Assisi

 

Onsdag, 12 oktober,

S:t Serafin av Monte Granaro, präst, kapucinbroder

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 13 oktober,

Den salige Honoratus av Biala Podlaska, präst, kapucinbroder

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 14 oktober,
(
Biskopens visitation)

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 15 oktober,

(Biskopens visitation)

17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndagen, 16 oktober,
(VÄRLDSMISSIONSSÖNDAGEN)

29 söndagen under året under året

(Biskopens visitation)

 

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

Ingen undervisning i Sövde denna söndag

11.30 Mässa i Skövde – KONFIRMATION

16.30 Mässa i Lidköping – 50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping

 

Biskopens visitation i vår församling:

fredag, 14/10 (Skövde)
17.30 – församlingen ber rosenkransen
18.00 – mässa efter mässan – tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet (ca 45 min.)

lördag, 15/10 (Skövde)
13.00 – lunch med församlingens kateketer
17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders
17.30 – församlingen ber rosenkransen
18.00 – söndagsvigiliemässa

söndag, 16/10 (Skövde och Lidköping)
10.00 – mässa på kroatiska
11.30 – mässa med konfirmation i Skövde, efter mässan – kyrkkaffe med konfirmandernas familjer; möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets medlemmar i Skövde
16.30 – LIDKÖPING – mässa (50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping), kyrkkaffe – möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets från Lidköping

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 16/10, 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5/11, 3/12.

Kungörelser, 28 söndagen under året, 9 – 10 – 2016

 1. Vi välkomnar varmt till katekes för vuxna. Katekesen ger oss möjlighet till att fördjupa och begrunda vår tro. Huvud tema är ”I de franciskanska helgonens skola” och ger oss tillfälle att bekanta oss med de olika franciskanska och kapucinska helgonens liv och andlighet. Katekesen blir nu på tisdag, den 11 oktober, kl. 19.00 i Skövde. Alla är välkomna.
 1. Nu på torsdag firar vi den salige Honoratus av Biala Podlaska, kapucinbroder; denna dag – torsdagen, den 12 oktober, firar vi mässa i Skövde kl. 18.00.
 1. Nästa söndag, den 16 oktober, blir det ingen undervisning för grupperna 5 – 9 i Skövde.
 1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen. Vi välkomnar till denna gemensamma, meditativa bönen. Vi ber rosenkransen en halv timme innan kvälls mässan i Skövde.
 1. 14 – 16 oktober kommer biskop Anders Arborelius med visitation till vår församling. Programmet för biskopens visitation finns på lapparna med veckans gudstjänstordning. Vi välkomnar till mässorna som biskop Anders kommer att fira under besöket i vår församling. Söndagen, den 16 oktober, under mässa i Skövde kommer biskopen att konfirmera ungdomarna från vår församling. I Lidköping, tillsammans med biskopen firar vi 50 års jubileum av kapells invigning.

fredag, 14/10 (Skövde)

kl. 17.30 – församlingen ber rosenkransen
kl. 18.00 – mässa efter mässan – tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet (ca 45 min.)

lördag, 15/10 (Skövde)

kl. 13.00 – lunch med församlingens kateketer

kl. 17.00 – möjlighet till bikt hos biskop Anders

kl. 17.30 – församlingen ber rosenkransen

kl. 18.00 – söndagsvigiliemässa

söndag, 16/10 (Skövde och Lidköping)
kl. 10.00 – mässa på kroatiska
kl. 11.30 – mässa med konfirmation i Skövde, efter mässan – kyrkkaffe med konfirmandernas familjer; möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets medlemmar i Skövde
kl. 16.30 – LIDKÖPING – mässa (50 års jubileum av kapells invigning i Lidköping), kyrkkaffe – möjlighet till möte med pastoral- och ekonomirådets från Lidköping

Information från Stiftet ang. påvenbesök:

Kära vänner,

Som ni redan känner till firar Påve Franciskus Mässan på Swedbank stadion i Malmö tisdagen den 1 november kl. 09:30. Biljetterna till Mässan kommer att vara gratis och lätta att få tag på eftersom vi förfogar över 19 000 platser.

Nu har vi fått besked om hur biljettdistributionen till mässan kommer att gå till. Det är i första hand församlingar, missioner och de orientalisk-katolska kyrkorna som skall ansvara för utdelning av biljetter. Det innebär följande:

 • Varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka kommer att få pappersbiljetter sända till sig per post direkt från Swedbank stadion.
 • För att detta skall fungera måste varje församling/mission/orientalisk-katolsk kyrka i förhand anmäla till biskopsämbetet hur många biljetter de kan tänkas behöva.  Detta antal skall anges via e-post till kontakt@katolskakyrkan.se senast den 13 oktober.
 • Det är församlingens/missionens/orientalisk-katolska kyrkans ansvar att ta emot anmälningar. Vi ber er omgående sätta upp anmälningslistor på era anslagstavlor. Församlingen/missionen/orientalisk-katolska kyrkan bör utse en person som ansvarar för själva biljettdistributionen.
 • Säkerhetspolisen har gått med på att biljetterna inte längre är personliga. Däremot måste alla kunna visa upp biljett och legitimation vid entrén till Swedbank stadion.
 • Om ni vill ansluta till församlingarnas bussresor till Swedbank stadion; var tydliga med att ni har egen mässbiljett och bara behöver en plats på bussen.
 • När ni anger antalet biljetter som ni behöver; ange då också om någon i församlingen behöver handikapplatser.

Stiftet vill uppmuntra alla att omgående starta förberedelserna för en resa till Malmö så att stadion är fullsatt när påve Franciskus kommer den 1 november.

 

Observera att insläppet till Stadion kommer att starta tidigt på morgonen så att alla är på plats innan dörrarna stängs kl. 09:00. Swedbank stadion kommer att vara öppet redan från 06:30.
Information till allmänheten om biljetthantering kommer att stå på stiftets hemsida onsdagen den 5 oktober.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*