sep 19, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 18 – 25september 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 18 – 25september 2016

Söndagen, 18 september,
25 söndagen under året under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 9 i Skövde

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde.

11.30 Mässa i Skövde

Efter mässan – föräldramöte för grupperna 5-9

Måndag, 19 september,

8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 20 september,
S:t Andreas Kim Tae-gon, präst, S:t Paulus Chong Ha-sang och deras följeslagare, martyrer

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Onsdag, 21 september,

S:t Matteus, apostel, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 22 september,

8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 23 september,
S:t Pio av Pietrelcina, präst

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 24 september,

15.00 Kateketmöte i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 25 september,
26 söndagen under året under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Undervisnings datum HT 2016 och VT 2017

Grupperna 1 – 4  i Skövde samt grupperna i Lidköping:

HT 2016: 28 augusti; 11 & 25 september; 9 & 23 oktober; 6 & 20 november; 4 & 18 december  (9 ggr, St Nikolaus fest den 4 december.)

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 9 i Skövde:

4 & 18 september; 2, 16 & 30 oktober; 13 & 27 november; 11 december; (8 ggr) samt St Nikolaus fest den 4 december.

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 8/10, 12/11, 10/12; 14/01/2017, 11/02/2017.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 18/9, 16/10, 20/11, 18/12.

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: datum är inte än bestämda för den kommande terminen. Vi kommer att återkomma med information.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 1/10, 5/11, 3/12.

Kungörelser, 25 söndagen under året, 18 – 09 – 2016

  1. Nu på fredag, den 23 september, firar vi den helige Pio av Pietrelcina, vi välkomnar till mässa och tillbedjan i Skövde.
  1. Kateketerna har sitt möte på lördag, den 24 september, kl. 15.00 i Skövde.
  1. (SKÖVDE): Nästa söndag, den 25 september, är det grupperna 1 – 4 (yngre barn) i Skövde som har sin undervisning; undervisningen börjar kl. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*