maj 28, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & kungörelser 29 maj – 5 juni 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 29 maj – 5 juni 2016
Söndagen, 29 maj,
Kristi Kropps och Blods högtid

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

18.00 Mässa på polska i Skövde

Måndag, 30 maj, 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 31 maj,

Den saliga jungfrun Marias besök, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Efter mässan – katekes för vuxna

Onsdag, 1 juni,

S:t Justinus, martyr

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 2 juni,

Den helige Felix av Nicosia, ordensman

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 3 juni,

Jesu Hjärtas dag, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag, 4 juni, 9.00 Mässa i gheez-riten i Lidköping

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 5 juni,
10 söndagen under året

(Denna dag helgonförklaras Maria Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus i Rom.)

9.00 Mässa i Lidköping (tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad)

11.30 Mässa i Skövde (tacksägelsemässa för helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad)

Efter mässan – Gemensam vårterminens avslutning i Skövde

Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 29/5

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

Kungörelser, Kristi Kropps och Blods högtid, 29 maj 2016
1.
Nu på tisdag, efter kvällsmässan i Skövde välkomnar vi till katekes för vuxna.
2.
Söndagen den 5 juni, helgonförklaras Maria Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus i Rom. Enligt vår biskop Anders’ beslut firas alla mässor i vårt stift denna dag som tacksägelse för helgonförklaringen.
3.
Vårterminens avslutning för alla barn och ungdomar, både från Skövde och från Lidköping, sker också nästa söndag, den 5 juni, efter mässan i Skövde. Alla är mycket välkomna.
4.
Med glädje kan vi se att katekesundervisningen för våra barn och ungdomar i församlingen är populär och många familjer har också sina barn med på denna undervisning. Men ett problem har alltmer uppstått. Vi har nu så många barn i så många grupper, varannan söndag, att det börjat bli för trångt i församlingens lokaler. Vi får helt enkelt inte plats mer med alla grupper i Skövde om alla nio grupperna träffas samma söndag. Kateketgruppen har därför bestämt att pröva med att grupperna 1-4 träffas den ena söndagen. Grupperna 5-9 träffas den påföljande söndagen. Fortfarande inför höstterminens undervisning gäller att alla barn kommer att ha undervisning som vanligt ungefär två gånger i månaden i Skövde i sina respektive grupper, men inte alla grupper samtidigt samma söndag. Vi hoppas att alla förstår att denna förändring är nödvändig för att undvika överdriven trängsel och trångboddhet. Katekesundervisningens studiemiljö kommer därför att på detta sätt förändras och bli bättre inför hösten 2016.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*