apr 3, 2016 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 3 – 10 april 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 3 – 10 april 2016

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndagen, 3 april,
2a påsksöndagen, den Gudomliga Barmhärtighets söndag
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 4 april,

Herrens Bebådelse, Jungfru Marie Bebådelsedag, högtid

17.30 Rosenkransen i Skövde (obs tiden)

18.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 5 april, 17.30 Rosenkransen i Skövde (obs tiden)
Onsdag, 6 april,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde (obs tiden)

18.00 Mässa i Skövde

Torsdag, 7 april,

S:t Jean Baptiste de la Salle, minnesdag

8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 8 april,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde (obs tiden)

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

18.00 Mässa i Lidköping, kateketmöte i Lidköping

Lördag, 9 april, 11.00 Mässa på tagalog i Skövde

17.00 Konfirmandundervisning i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndagen, 10 april,
3e påsksöndagen
9.00 Mässa i Lidköping

11.30 Mässa i Skövde

Efter mässan – församlings årsmöte

14.00 Mässa i Mariestad

Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30 – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*