jan 30, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 31 januari – 7 februari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 31 januari – 7 februari 2016

Söndag, 31 januari, 4 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 1 februari, S:t Blasius, biskop och martyr,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 2 februari, Ingen gudstjänst
Onsdag, 3 februari, S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 4 februari, Den salige Nils Hermansson, biskop
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 5 februari, S:ta Agatha, jungfru och martyr
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 6 februari,
9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 7 februari,
KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*