jan 23, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 24 – 31 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 24 – 31 januari 2016

Söndag, 24 januari, 3 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 25 januari, Den helige aposteln Paulus omvändelse, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 26 januari, S:t Timotheos och S:t Titus, biskopar
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Katekes för vuxna
Onsdag, 27 januari,S:t Angela Merici, jungfru
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 28 januari, S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare
8.00 Mässa i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka
Fredag, 29 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 30 januari
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 31 januari, 4 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*