jan 17, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 17 – 24 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 17 – 24 januari 2016
Söndag, 17 januari,
2 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Måndag, 18 januari,
S:t Eriks domkyrkas invigning, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 19 januari,
S:t Henrik, biskop och martyr 17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Katekes för vuxna
Onsdag, 20 januari,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 21 januari,
S:ta Agnes, jungfru och martyr
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 22 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 23 januari
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 24 januari,
3 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping
18.00 Mässa på polska i Skövde

 
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.
Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 6/2, 5/3, 2/4, 21/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.

Kungörelser, 2 söndagen under året, 17 januari 2016

1. Idag började barn och ungdomar vårterminen i katekesundervisning. Vi önskar dem alla, deras föräldrar och alla kateketer en rik Guds välsignelse.
2. Föräldramöte för första kommunionens grupp blir direkt efter mässan (i Skövde), i källaren.
3. Konfirmander i Skövde har sin undervisning nästa lördag, kl. 17.00.
4. Från och med imorgon, måndagen den 18 januari, ber vi tillsammans med alla kristna om kristen enhet. Böneveckan fortsätter fram till den 25 januari.
5. Vi välkomnar till katekes för vuxna, nu på tisdag, efter kvällsmässan i Skövde.
6. Nästa söndag firas också mässa i Falköping, kl. 14.00 och också mässa på polska i Skövde, kl. 18.00.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*