jan 10, 2016 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 10 – 17 januari 2016

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 10 – 17 januari 2016
Skaraborgs katolska församling

Söndag, 10 januari, Herrens dop
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
Efter mässan – Caritas grupp möte
14.00 Mässa i Mariestad
Måndag, 11 januari,
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 12 januari,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
Onsdag, 13 januari, S:t Hilarius av Poitiers, biskop och kyrkolärare
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 14 januari,
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 15 januari,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 16 januari
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndagen, 17 januari, 2 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
Katekes för barn och ungdomar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 mars, 3 april, 17 april, 1 maj, 15 maj, 29 maj. Avslutning 5 juni.
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar, kl. 17.00: 9 och 23 jan, 6 och 20 feb, 5 och 19 mars, 9 och 23 april, 7 och 21 maj, samt avslutning 5 juni 2016.
Rosenkransen i Skara domkyrka – 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5, (uppehåll under juni och juli), 25/8, 29/9, 27/10, 24/11, 29/12.
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 24/1; 21/2; 20/3; 24/4
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 10/1; (ingen mässa i februari) 13/3; 10/4; 8/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132),
kl. 14.00: 24/1; 28/2; (ingen mässa i mars); 24/4; 22/5; (ingen mässa i juni, juli, augusti)
Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 13/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 13/8.
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 17/1, 21/2, 20/3, 28/3, 17/4, 15/5, 19/6.

Dagens kollekt går till kapucinbrödernas missionsverksamhet.
Vi är mycket tacksamma för alla era gåvor.
Kungörelser, Herrens dop, 10 januari 2016
1. Katekesundervisning för alla barn och ungdomar börjar nästa söndag, den 17 januari.
2. Caritas grupp:
”I vår församling Caritas grupp arbetar vi med att både utföra barmhärtiga handlingar och anordna aktiviteter för att skaffa medel till det.
Våra mål är att kunna hjälpa våra medmänniskor i nöd, sjukdom eller i fängelse. Men även ta hand någon gång om året om vara seniorer. För att kunna fortsätta behöver vi fler engagerade församlingsmedlemmar som kan medverka med både förslag och genomförande av aktiviteter. Alla är välkomna till vårt första möte för 2016 efter högmässan i Skövde.”
3. Föräldramöte för första kommunionens grupp blir nästa söndag, 17 januari, efter mässan i Skövde.
4. Det finns bestämda datum för rosenkransen i Skara domkyrka under detta år. Låt oss använda denna möjlighet till den gemensamma bönen.
5. Vi välkomnar till en karismatisk reträtt med f. John Bashobora som äger rum i vår församling den 13 till 16 februari.
6. Nästa söndag, kl. 10.00, firas mässa på kroatiska i Skövde.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*