dec 7, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 6-13 december 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 6 – 13 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 6 december,
2:a söndagen i Advent
församlingens adventsreträtt
8.30 möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping, Nicolausfirande
10.00 undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan Nicolausfirande
Måndag, 7 december, S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 8 december, Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, (den Obefläckade Avlelsens högtid)
Barmhärtighetens jubelår inledas
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.00 Mässa i Lidköping
Onsdag, 9 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 10 december,
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 11 december,
8.00 Mässa i Skövde (obs tiden!)

Lördag, 12 december,
(åminnelsen av kyrkoinvigningen i Skövde)
9.00 reträtt i Gheez riten i Lidköping
9.00 Mässa på tagalog i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 13 december,
3:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan fikastund för församlingens seniorer
Kungörelser – 2:a söndagen i Advent, 6.12.2015

1. Tisdagen, den 8 december, på den Obefläckade Avlelsens högtid, inleder vi Barmhärtighetens jubelår. Påven Franciskus har skrivit en bön för detta år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns på lapparna i vapenhuset.
Denna dag, den Obefläckade Avlelsens högtid är den påbjudna högtiden, det betyder att vi är förpliktade att delta i den heliga mässan. Mässorna denna dag firas både i Skövde och i Lidköping, kl. 18.00

2. Nu på fredag firas mässan i Skövde kl. 8.00 på morgonen.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*