Nov 29, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 29/11-6/12 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 29 november – 6 december 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 29 november,
1:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 30 november,
S:t Andreas, apostel, fest
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 1 december,
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde
Onsdag, 2 december,
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 3 december,
S:t Francisco Xavier, präst
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 4 december,
församlingens adventsreträtt
17.00 möjlighet till bikt i Skövde
18.00 Mässa och korsvägsandakten
i Skövde, möjlighet till bikt

Lördag, 5 december,
församlingens adventsreträtt
10.00 undervisning för barn, föredrag för ungdomar och vuxna, botandakt, möjlighet till bikt i Lidköping
16.30 undervisning för barn, föredrag för ungdomar och vuxna, botandakt, möjlighet till bikt i Skövde
17.00 konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
19.00 sakramental tillbedjan, därefter enkel måltid
Söndag, 6 december,
2:a söndagen i Advent
församlingens adventsreträtt
8.30 möjlighet till bikt i Lidköping
9.00 Mässa i Lidköping, Nicolausfirande
10.00 undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, efter mässan Nicolausfirande
Kungörelser – 1:a söndagen i Advent, 29.11.2015

1. Dagens kollekt samlas för stiftets karitativa arbete.
2. Tisdagen, den 1 december, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.
3. Alla är hjärtligt välkomna till församlingens adventsreträtt den 4 – 6 december. Ett detaljerat program finns på de ljusgröna bladen i vapenhuset. Planera väl denna tid som ger os möjlighet till bikt och till att lyssna på Guds ord.
4. Idag efter mässan (i Skövde) blir det kyrkkaffe som förbereds av konfirmandgruppen. Ungdomar vill vid detta tillfälle samla pengar för konfirmandresa till Rom.
5. Den 8 december, på den Obefläckade Avlelsens högtid, inleder vi Barmhärtighetens jubelår. Påven Franciskus har skrivit en bön för detta år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns på lapparna i vapenhuset.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*