Nov 22, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning & kungörelser 22-29 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 22 – 29 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 22 november, Kristus Konungens dag, högtid
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping

Måndag, 23 november, S:t Clemens I, påve och martyr
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 24 november, S:t Andreas Dung Lac, präst och hans följeslagare, martyrer
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde
Onsdag, 25 november, Den salige Niels Stensen, biskop
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 26 november,
8.00 Mässa i Skövde
17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka
Fredag, 27 november,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan
i Skövde

Lördag, 28 november,
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 29 november, 1:a söndagen i Advent
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov,
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – Kristus Konungens dag, 22.11.2015
1. Tisdagen, den 24 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.
2. Torsdagen, den 26 november, kl. 17.30 ber vi rosenkransen i Skara domkyrka. Varmt välkomna.
3. Nästa söndag den 29 november firar vi första söndagen i Advent.
4. Alla är hjärtligt välkomna till församlingens adventsreträtt den 4 – 6 december. Reträtten kommer att ledas av p Christoph Hermann S.J. rektor för prästseminariet i Uppsala. Ett detaljerat program finns på de ljusgröna bladen i vapenhuset. Planera väl denna tid som ger os möjlighet till bikt och till att lyssna på Guds ord.
5. Caritasgruppen har anordnar brödförsäljning (och kyrkkaffe) idag. Vi tackar dem som har hjälpt till samt välkomnar alla till att stödja församlingens caritasarbete.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*