Nov 15, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser, 15 – 22 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 15 – 22 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Söndag, 15 november, 33 söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
10.00 Mässa på kroatiska i Skövde
11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 16 november, S:ta Margareta av Skottland
8.00 Mässa i Skövde

Tisdag, 17 november, S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna
17.30 Rosenkransen i Skövde
18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde

Onsdag, 18 november, Petrus- och Paulus basilikornas invigningsdag
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

Torsdag, 19 november,
8.00 Mässa i Skövde

Fredag, 20 november,
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Kateketsmöte i Skövde

Lördag, 21 november,
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 22 november, Kristus Konungens dag, högtid
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde;
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Falköping

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – 33:a söndagen under året B, 15.11.2015

1. På tisdag, den 17 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan, alla är varmt välkomna till detta gemensamma möte som ger oss möjlighet att fördjupa vår tro.
2. Kateketer har sitt möte på fredag, 20 november, efter mässan i Skövde.
3. Konfirmandundervisning i Skövde blir på lördag, 21 november, kl. 17.00 i Skövde.
4. Katekesundervisning för barn och ungdomar blir nästa söndag, i Lidköping efter mässan och i Skövde kl.10.00.
5. Nästa söndag firar vi Kristus Konungens högtid som är den sista söndagen i kyrkoåret. Om två veckor, den 29 november firar vi första söndagen i Advent.
6. Caritasgruppen har sitt möte idag, efter mässan i Skövde. Vi välkomnar alla som vill engagera sig i ”Caritas-arbete.”
7. Vi tackar så mycket alla som hjälpte till vid senaste brödförsäljning som vi hade i Skövde. Nästa brödförsäljning blir nästa söndag, den 22 november i Skövde, alla som kan hjälpa till ombes att skriva sina namn på listan i vapenhuset.
8. Advents reträtt i vår församling blir 4 – 6 december och den leds av p. Christoph Herrman SJ, rektor för prästseminariet i Uppsala. Kom ihåg att reservera den tiden för vår andliga förnyelse genom bikten och möjlighet till att lyssna på Guds ord.
9. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Assisi.
10. Idag efter mässan blir det också kyrkkaffe som förbereds av konfirmandgruppen. Ungdomar vill vid detta tillfälle samla pengar för konfirmandresa till Rom. Låt oss vara generösa och stödja dem.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*