Nov 7, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser 8-15 november 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 8 – 15 november 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

 

 

Söndag, 8 november, 32 söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde; föräldramöte för grupp 1, 2, 3

11.30 Mässa i Skövde

14.00 Mässa i Mariestad

 

Måndag, 9 november, Lateranbasilikans invigningsdag, fest

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 10 november, S:t Leo den store, påve och kyrkolärare

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde
18.45 Katekes för vuxna i Skövde

 

Onsdag, 11 november, S:t Martin av Tours, biskop

18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde

 

Torsdag, 12 november, S:t Josafat, biskop och martyr

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 13 november

18.00  Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 14 november

11.00 Mässa på tagalog i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

 

Söndag, 15 november, 33 söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – 32:a söndagen under året B, 8.11.2015

 

  1. På tisdag, den 10 november, välkomnar vi till vuxenkatekes i Skövde. Katekesen börjar efter mässan.

 

  1. På lördag, den 14 november, kl. 11.00 firas mässa på tagalog i Skövde.

 

  1. Mässa på kroatiska firas nästa söndag, 15 november, kl. 10.00 i Skövde.

 

  1. Caritasgruppen har sitt möte nästa söndag, den 15 november, efter mässan i Skövde. Vi välkomnar alla som vill engagera sig i ”Caritas-arbete.”

 

  1. Vi tackar så mycket alla som hjälpte till vid senaste brödförsäljning som vi hade för två veckor sedan i Skövde. Nästa brödförsäljning blir den 22 november i Skövde, alla som kan hjälpa till ombes att skriva sina namn på listan i vapenhuset.

 

  1. Advents reträtt i vår församling blir 4 – 6 december och den leds av p. Christoph Herrman SJ, rektor för prästseminariet i Uppsala. Detaljerat program kommer snart.

 

  1. På anslagstavlan finns det information om pilgrimsresa till Assisi.

 

  1. Den 19 oktober avled Heinrich Bristle. Begravningsgudstjänst äger rum på fredag, 13 november, kl. 12.30 i Hoppets kapell på Södra begravningsplatsen i Lidköping. Vi kommer ihåg den avlidne Heinrich och hans familj i våra böner.

 

 

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*