okt 31, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser 1-8/11. 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 1 – 8 november 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se
Söndag, 1 november, Alla helgons dag, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
Måndag, 2 november, Alla själars dag
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Tisdag, 3 november, S:t Martin de Porres, ordensman
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Onsdag, 4 november, S:t Carlo Borromeo, biskop
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 5 november
8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 6 november
18.00 Mässa och sakramental tillbedjan
i Skövde
Lördag, 7 november
9.00 Mässa i geez-riten i Lidköping
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 8 november, 32 söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde; föräldramöte för grupp 1, 2, 3
11.30 Mässa i Skövde
14.00 Mässa i Mariestad
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Kungörelser – Alla helgons dag, 1.11.2015
1. Under november månad ber vi för våra avlidna nära och kära. Låt oss komma ihåg dem i våra böner.
Skriv era avlidnas namn på lapparna som finns i vapenhuset, vi ber för dem under rosenkransen i november och inför söndags mässor.
2. På måndag firar vi Alla själars dag, mässa i Skövde firas denna dag kl. 18.00
3. Den som under veckan 1 – 8 november besöker en kyrkogård och ber för de avlidna får plenaravlat (fullkomlig avlat) (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och i den uppriktiga viljan att undvika all synd)
4. Mässa i geez-riten firas i Lidköping, lördag, den 7 november, kl. 9.00
5. Nästa söndag, 8 november, är det undervisning för barn och ungdomar. Föräldramöte för grupp 1,2,3 i Skövde äger rum kl. 10.00.
6. Caritasgruppen har bestämt datum för brödförsäljning i Skövde: 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
7. De som är villiga att hjälpa till kyrkkaffe (i Skövde) (bakning, förberedelse, städning) ombes att anmäla sig på listan i vapenhuset.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*