okt 17, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning 18 – 25 oktober 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 18 – 25 oktober 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 18 oktober, 29:e söndagen under året, Missionssöndagen 9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

Måndag, 19 oktober, S:t Paulus av korset, präst 8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 20 oktober 17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

18.45 VUXENKATEKES i Skövde

Onsdag, 21 oktober 8.00 Mässa i Skövde
Torsdag, 22 oktober, S:t Johannes Paulus II, påve 8.00 Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Fredag, 23 oktober 8.00  Ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde
Lördag, 24 oktober 17.00 Konfirmandundervisning i Skövde

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag, 25 oktober, 30:e söndagen under året 9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

14.00 Mässa i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132)

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:

27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

 Kungörelser – 29:e söndagen under året, Missionssöndagen, 18.10.2015

  1. Caritas gruppen önskar anordna ett loppis i Skövde under hösten men hjälp från församlingen behövs. Anmäl er på listan om ni vill hjälpa till.
  1. Caritas gruppen har bestämt två datum för brödförsäljning: 25 oktober, alltså nästa söndag och 22 november. Anmäl er på listan om ni kan baka.
  1. Det blir kyrkkaffe (i Skövde) varannan söndag. Anmäl dig om du kan ställa upp med bakning eller förberedelser/städning.
  1. På tisdag, 20 oktober har vi katekes för vuxna i Skövde. Katekesen börjar efter mässan, kl. 18.45.
  1. Denna vecka på onsdag firar vi mässa kl. 8.00 i Skövde, på torsdag och på fredag firar vi ordets gudstjänst med den heliga kommunionen också på morgonen, kl. 8.00 i Skövde.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*