sep 26, 2015 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 september – 4 oktober 2015

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 27 september – 4 oktober 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag, 27 september, 26:e söndagen under året
9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Undervisning för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Mässa i Skövde, kyrkoherdens installation
14.00 Mässa i Falköping
Måndag, 28 september, S:t Venceslaus, martyr
8.00 Mässa i Skövde
Tisdag, 29 september, S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael, ärkeänglar, fest
17.30 Rosenkransen i Skövde (OBS tiden!)
18.00 Mässa i Skövde
18.45 VUXENKATEKES i Skövde
Onsdag, 30 september, S:t Hieronymus, präst och kyrkolärare
18.00 Mässa och rosenkransen i Skövde
Torsdag, 1 oktober, S:t Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare 8.00 Mässa i Skövde
Fredag, 2 oktober, De heliga skyddsänglarna, första fredagen i månaden 18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag, 3 oktober
9.00 Mässa i geez-riten i Lidköping
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag, 4 oktober, den helige Franciscus av Assisi, högtid
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Mässa i Skövde
18.00 Mässa på polska i Skövde
ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00:
27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Mässa i maronitisk riten i Skövde, kl. 16.00: 31 okt
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,
6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec
Kungörelser – 26:e söndagen under året, 27.09.2015

1. Under oktober månad rekommenderar kyrkan att vi, med en speciell iver, ber rosenkransbönen.
Vi välkomnar varmt till denna gemensamma, meditativa bönen.
2. På tisdag, 29 september, har vi katekes för vuxna. Den börjar efter mässan, kl. 18.45. Alla är välkomna till detta möte som ger oss möjlighet att fördjupa vår tro.
3. Nästa söndag, 4 oktober, firar vi i högtiden till minne av den helige Franciskus av Assisi, den franciskanska ordens grundare.
Novenaböner inför denna högtid ber vi efter varje mässa, till och med den 3 oktober.
4. Caritasgruppen har sitt möte nästa söndag efter mässan i Skövde. Man ska ta upp grundläggande frågor om verksamheten samt planera höstens aktiviteter. Flera engagerade församlingsmedlemmar behövs. Välkomna till mötet!
5. Möjlighet till bikt finns under mässa på söndagar, efter mässorna på vardagar eller en annan tid efter en överenskommelse med prästen. På bordet i vapenhuset finns en broschyr ”Stöd för samvetsrannsakan” som kan hjälpa till en bra förberedelse inför bikten.
6. Välsignelse av husdjur kommer att äga rum den 5 oktober, måndag, kl. 18.00 i Skövde.

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*