sep 19, 2015 - Kungörelser    No Comments

veckans gudstjänstordning och kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 20 – 27 september 2015
Skaraborgs katolska församling
Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde
T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

Söndag 20 september, 25:e söndagen under året
9.00 Mässa i Lidköping
11.30 Högmässa i Skövde
Måndag 21 september, S:t Matteus, apostel, fest
8.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Tisdag 22 september
18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde
Onsdag 23 september, S:t Pio av Piertrelcina, präst
18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde, KATEKES FÖR VUXNA
Torsdag 24 september, Alla Sveriges skyddshelgon
8.00 Mässa i Skövde
Fredag 25 september,
18.00 Mässa, sakramental tillbedjan i Skövde
Lördag 26 september
17.00 Konfirmandundervisning i Skövde
18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde
Söndag 27 september, 26:e söndagen under året
9.00 Mässa och katekes för barn och ungdomar i Lidköping
10.00 Katekes för barn och ungdomar i Skövde
11.30 Högmässa i Skövde, kyrkoherdens installation
14.00 Mässa i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132)

Kungörelser:

1. Förra söndagens kollekt i hela vår församling blev 6 426 SEK och dessa pengar skickades till Caritas Sverige för att bistå de flyktingar som nu är på väg genom Europa. Vi tackar så mycket Er alla för er generositet.

2. Under den kommande veckan firar vi: på måndag – S:t Matteus, apostel, fest; på onsdag – S:t Pio av Pietrelcina; på torsdag – Alla Sveriges skyddshelgon.

Novenaböner inför den helige Pios minnesdag, ber vi, till och med onsdag, varje dag efter mässan.

3. Caritativa gruppen i vår församling träffas idag efter mässan. De som inte kan närvara, men ändå är intresserade, kan lämna namn och telefonnummer till expeditionen i Skövde, så blir ni kontaktade. Var och en behövs. Alla hälsas också varmt välkomna!

4. Dekanen f. Tobias Unnerstål från Göteborg besöker vår kyrka söndagen den 27 september, då p. Marek Gil installeras som kyrkoherde i högmässan kl. 11.30 i Skövde.

5. Katekes undervisning för barn och ungdomar blir nästa vecka, söndagen den 27 september; undervisningen börjar kl. 10.00.

6. Vi börjar på nytt med katekes för vuxna. Första möte äger rum den 23 september, onsdag, efter kvälls mässa och rosenkransen i Skövde. Den första katekesen handlar om den helige pater Pio. Alla är varmt välkomna.

7. Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) organiserar vuxenutbildnings kurs med p. Philip Geister med tema: ”Död, uppståndelse och evigt liv”.
Mer information: http://www.kpn.se/kurser.html

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD
Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)
Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00: 27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec
Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec
Mässorna på polska i Skövde, kl. 18.00: 4 okt, 1 nov, 27 dec
Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec
Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec
Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,
6 dec (endast Skövde), 20 dec
Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec
Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*