sep 12, 2015 - Kungörelser    No Comments

Veckans gudstjänstordning och kungörelser

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 13 – 20 september 2015

Skaraborgs katolska församling

Falköping, Götene, Lidköping, Mariestad, Skövde

T: 0500-41 71 49; www.katolskakyrkanskovde.se

 

Söndag 13 september, 24:e söndagen under året   

9.00 Mässa och katekes för barn och ungdomar i Lidköping; efter mässan – föräldramöte för alla grupper

10.00 Katekes för barn och ungdomar i Skövde

11.30 Högmässa i Skövde

14.00 Mässa i Mariestad (Marieholmskyrkan)

Måndag 14 september, Det heliga korsets upphöjelse, fest         

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde (obs tiden!)

Tisdag 15 september, Den saliga jungfrun Marias smärtor           

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde

Onsdag 16 september, S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskop, martyrer                   

18.00 Mässa och rosenkrans i Skövde

Torsdag 17 september, Den helige Franciskus stigmatisering       

8.00 Mässa i Skövde

Fredag 18 september       

18.00 Mässa, sakramental tillbedjan i Skövde

Lördag 19 september

18.00 Söndagsvigiliemässa i Skövde

Söndag 20 september, 25:e söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Högmässa i Skövde; efter mässan – den caritaviva gruppens möte

 Kungörelser:

  1. Herdabrev från de nordiska biskoparna angående den aktuella flyktingsituationen. (mer hittar Ni på: http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/1/
  1. Dagens kolletkt, från alla församlingar i hela Norden, kommer att gå till att bistå de flyktingar som nu är på väg genom Europa. Tack så mycket för er generositet.
  1. Under den kommande veckan firar vi: på måndag – det heliga korsets upphöjelse, fest, denna dag firar vi mässan kl. 18.00 i Skövde; på tisdag – den saliga jungfrun Marias smärtor; på onsdag – S:t Cornelius, påve och S:t Cyprianus, biskop, martyrer; på torsdag – den helige Franciskus stigmatisering;
    På måndag börjar vi också novena, niodagarsbön inför den helige Pios minnesdag, novena böner ber vi, från och med måndag, varje dag efter mässan.
  1. Caritativa gruppen i vår församling träffas i Skövde nästa söndag den 20 september efter mässan. De som inte kan närvara, men ändå är intresserade, kan lämna namn och telefonnummer till expeditionen i Skövde, så blir ni kontaktade. Var och en behövs. Alla hälsas också varmt välkomna!
  1. Dekanen f. Tobias Unnerstål från Göteborg besöker vår kyrka söndagen den 27 september, då p. Marek Gil installeras som kyrkoherde i högmässan kl. 11.30 i Skövde.
  1. Nästa katekes undervisning för barn och ungdomar blir om två veckor, söndagen den 27 september.
  1. Vi börjar på nytt med katekes för vuxna. Första möte äger rum den 23 september, onsdag, efter kvälls mässa och rosenkransen i Skövde.

 

ÖVRIGA MÄSSOR OCH NATIONELL SJÄLAVÅRD

Mässorna i Mariestad (Marieholmskyrkan), kl. 14.00: 13 sept, 11 okt, 8 nov, (ingen mässa i dec)

Mässorna i Falköping (Mössebergs kyrkan, Danska vägen 132), kl. 14.00: 27 sept, 25 okt, 22 nov, 27 dec

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 20 och 26 dec

Mässorna på polska i Skövde: planeringen kommer snart

Mässorna på tagalog (filippinsk) i Skövde, kl. 11.00: 12 sept, 10 okt, 14 nov, 12 dec

Mässor i geez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 5 sept, 3 okt, 7 nov, 5 dec

Katekes för barn och ungdomar: 30 aug, 13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov,

6 dec (endast Skövde), 20 dec

Konfirmandundervisning i Skövde, lördagar kl. 17.00: 29 aug, 12 och 26 sept, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 och 19 dec

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 24 sept, 29 okt, 26 nov, 17 dec

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*