sep 19, 2020 - Kungörelser    No Comments

13 – 20 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

13 – 20 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

13 september, 24:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

14 september, måndag, DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest

17.30 – rosenkransen i Skövde (OBS tiden!)
18.00 – mässa i Skövde


15 september, tisdag, Den saliga Jungfru Marias smärtor
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

16 september, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

17 september, torsdag
8.00 – mässa i Skövde

18 september, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

19 september, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

20 september, 24:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

10.00 – mässa på kroatiska i Skövde

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

18.00 – mässa i Skövde

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*