aug 23, 2020 - Kungörelser    No Comments

23 – 30 augusti 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

23 – 30 augusti 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

23 augusti, 21:a söndagen under året

9.00 – mässa i Lidköping

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

24 augusti, måndag, S:t Bartolomaios, apostel, fest

8.00 – mässa i Skövde


25 augusti, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

26 augusti, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

27 augusti, torsdag, S:ta Monica, S:t Augustinus mor (+387)
8.00 – mässa i Skövde

17.30 – rosenkransen i Skara domkyrka

28 augusti, fredag, S:t Augustinus, biskop och kyrkolärare (+430)

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

29 augusti, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

30 augusti, 22:a söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*