maj 16, 2020 - Kungörelser    No Comments

17 – 24 maj 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

17 – 24 maj 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

17 maj, 6:e påsksöndagen

9.00 – mässa i Lidköping

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

18 maj, måndag

8.00 – mässa i Skövde


19 maj, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

20 maj, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

21 maj, torsdag, Kristi himmelsfärds dag, högtid

9.00 – mässa i Lidköping

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

22 maj, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, efter mässan – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

23 maj, lördag
17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde

24 maj, 7:e påsksöndagen

9.00 – mässa i Lidköping

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*