jan 25, 2020 - Kungörelser    No Comments

26 januari – 2 februari 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

26 januari – 2 februari 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 


26 januari, 3e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning för grupperna 1-6 i Skövde

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

27 januari, måndag

8.00 – mässa i Skövde

28 januari, tisdag, S:t Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare (+1274)
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

29 januari, onsdag

17.30 – rosenkransen
18.00 – ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde

30 januari, torsdag

8.00 – ordets gudstjänst med den heliga kommunionen i Skövde

31 januari, fredag, S:t Giovani Bosco, präst (+1888)

17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, efter mässan – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

1 februari, lördag

9.00 – mässa/bön i Gheez-riten i Lidköping
17.30 – rosenkransen
18.00 – mässa i Skövde

2 februari, KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning för grupperna 6-9 i Skövde

11.30 – mässa i Skövde
efter mässan: katekes för vuxna – tema: dagens evangelium – Lukas 2:22-40

13.30 – mässa på polska i Skövde

Undervisnings datum (VT 2020) i Skövde
Grupper 1 – 5 – 12 & 26 januari; 9 & 23 februari; 8 & 22 mars; 5 & 19 april; 3, 17 & 31 maj; Avslutning 7 juni
Grupper 6 – 9 – 5 & 19 januari; 2 & 16 februari; 1, 15 & 29 mars; 26 april; 10 & 24 maj; Avslutning 7 juni

Undervisnings datum (VT 2020) i Lidköping
Grupper 1- 3 (grupp 2 – Barbara B., grupp 3 – Barbara N.) – 12 & 26 januari; 9 & 23 februari; 8 & 22 mars; 5 & 19 april; 3, 17 & 31 maj; Avslutning 7 juni
Grupper 4 – 6 (grupp 4 – br. Pawel, grupp 5 – Barbara B., grupp 6 – Wojtek) – 19 januari; 2 & 16 februari; 1, 15 & 29 mars;  26 april; 10 & 24 maj; Avslutning 7 juni

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00 – 23/1/2020 (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!

*