Archive from oktober, 2020
okt 17, 2020 - Kungörelser    No Comments

18 – 25 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

18 – 25 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

18 oktober, 29:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

19 oktober, måndag

8.00 – mässa i Skövde


20 oktober, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, ingen sakramental tillbedjan

21 oktober, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

22 oktober, torsdag
8.00 – mässa i Skövde

23 oktober, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

24 oktober, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

25 oktober, 30:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene – (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)

okt 9, 2020 - Kungörelser    No Comments

11 – 18 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

11 – 18 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

11 oktober, 28:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

12 oktober, måndag

8.00 – mässa i Skövde


13 oktober, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

14 oktober, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

15 oktober, torsdag, S:ta Teresa av Jesus, jungfru och kyrkolärare (+1582)
8.00 – mässa i Skövde

17 oktober, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

18 oktober, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

18 oktober, 29:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

10.00 – mässa på kroatiska i Skövde

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene – (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)

okt 3, 2020 - Kungörelser    No Comments

4 – 11 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

4 – 11 oktober 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

4 oktober, 27:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

5 oktober, måndag

8.00 – mässa i Skövde


6 oktober, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

7 oktober, onsdag, S:ta Birgitta av. Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron (+1373)

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

8 oktober, torsdag, den saliga jungfru Maria av rosenkransen
8.00 – mässa i Skövde

9 oktober, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

10 oktober, lördag

10.00 – mässa på tagalog i Skövde

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

11 oktober, 28:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene – (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)