Archive from september, 2020
sep 19, 2020 - Kungörelser    No Comments

20 – 27 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

20 – 27 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

20 september, 25:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

10.00 – mässa på kroatiska i Skövde

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

18.00 – mässa i Skövde

21 september, måndag, S:t Matteus, apostel och evangelist, fets

8.00 – mässa i Skövde


22 september, tisdag
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

23 september, onsdag, S:t Pio av Pietrelcina, präst (+1968)

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

24 september, torsdag
8.00 – mässa i Skövde

17.30 – rosenkransen i Skara domkyrka

25 september, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

26 september, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

27 september, 26:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene – (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)

sep 19, 2020 - Kungörelser    No Comments

13 – 20 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

13 – 20 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

13 september, 24:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

14 september, måndag, DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, fest

17.30 – rosenkransen i Skövde (OBS tiden!)
18.00 – mässa i Skövde


15 september, tisdag, Den saliga Jungfru Marias smärtor
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

16 september, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

17 september, torsdag
8.00 – mässa i Skövde

18 september, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

19 september, lördag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

20 september, 24:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

10.00 – mässa på kroatiska i Skövde

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

18.00 – mässa i Skövde

sep 5, 2020 - Kungörelser    No Comments

6 – 13 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING

6 – 13 september 2020 — GUDSTJÄNSTORDNING 

6 september, 23:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 1-5

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

7 september, måndag

8.00 – mässa i Skövde


8 september, tisdag, Den saliga Jungfru Marias födelse, fest
17.30 – rosenkransen i Skövde 

18.00 – mässa i Skövde, därefter – bön inför det Allraheligaste Sakramentet

9 september, onsdag

17.30 – rosenkransen i Skövde
18.00 – mässa i Skövde

10 september, torsdag
8.00 – mässa i Skövde

11 september, fredag

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – mässa i Skövde, därefter – barmhärtighetens rosenkrans och bön inför det Allraheligaste Sakramentet

12 september, lördag

10.00 – mässa på tagalog i Skövde

17.30 – rosenkransen i Skövde

18.00 – vigiliemässa i Skövde

13 september, 24:e söndagen under året

9.00 – mässa och undervisning i Lidköping

10.00 – undervisning i Skövde – grupp 6-9

11.30 – mässa i Skövde

13.30 – mässa på polska i Skövde

Mässorna/bön i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00 –  första lördagen i månaden

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 10.00 – andra lördagen i månaden

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10.00 – tredje söndagen i månaden

(MISA SKÖVDE – ADRESA CRKVE Skaraborgs katolska församling

Misa je svake 3. nedjelje u mjesecu u 10:00 sati

Mässorna på spanska i Götene – (mer information: f. Luis Retamales Villalobos, mobil: 0704878674)