Archive from februari, 2017
feb 25, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 26 februari – 5 mars 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 26 februari – 5 mars 2017

 

Söndag, 26 februari, 8 söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.00 Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde

 

Måndag, 27 februari,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 28 januari,

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna i Skövde

 

Onsdag, 1 mars,

ASKONSDAGEN

(FASTE- OCH ABSTINENSDAG)

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa med utdelandet av askan i Skövde

18.00 Mässa med utdelandet av askan i Lidköping

 

Torsdag, 2 mars,

8.00 Mässa i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Lidköping

 

Fredag, 3mars,

17.30 Rosekransen i Skövde

18.00 Mässa och korsvägsandakt i Skövde

 

Lördag, 4 mars,

9.00 Mässa i Gheez-riten i Lidköping

15.00 Kateketmöte i Lidköping

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Söndag, 5 mars, 1:a söndagen i fastan

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 11 mars

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30: 30/3, 27/4, 18/5, uppehåll i juni och juli, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 28/12.

 

 

Kungörelser, 8 söndagen under året, 26 – 02 – 2017

 

 1. Idag välkomnar vi till Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson, kursen börjar kl. 13.00 i Skövde.
 2. Nu på tisdag, den 28 februari, kl. 19.00 välkomnar vi till katekes för vuxna i Skövde.
 3. Nu på onsdag, 1 mars, är det Askonsdagen. Den dagen firar vi mässa i Lidköping, kl. 18.00 och i Skövde, kl. 18.00. Med Askonsdagen inleder vi fastetiden som är en förberedelse till firandet av påsken. Vi välkomnar varmt till deltagandet i korsvägs andakter, vi uppmuntrar till en bra bikt inför påsken och också till att delta i församlings fastereträtt som kommer att äga rum 17 – 19 mars.

Askonsdagen är allmän faste- och abstinensdag. Då äter man högst ett mål om dagen och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete eller barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta men iakttar den föreskrivna abstinensen.

 1. Korsvägsandakt håller vi under fastetiden i Lidköping på torsdagar och i Skövde på fredagar.
 2. Kateketer har sitt möte nu på lördag, 4 mars, kl. 15.00 i Lidköping.
 3. I vapenhuset finns biskopens brev för fastetiden och biskopens uppmuntran ”Så firar vi fastan”, ta med er dessa texter som en hjälp för att på ett bra sätt använda fastetidens tid som är en skärskilt nådens tid för vår omvändelse.
feb 19, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 19 – 26 februari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 19 – 26  februari 2017

 

Söndag, 19 februari, 7 söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 20 februari,

reträtt med f. John Bashobora

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

18.30 – 21.30  F. John predikar

 

Tisdag, 21 januari,

reträtt med f. John Bashobora

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

18.30 – 21.30  F. John predikar, förbön om helande och befrielse

 

Onsdag, 22 februari,

Den helige aposteln Petrus biskopsstol, fest

reträtt med f. John Bashobora

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

18.30 – 21.30  F. John predikar, tillbedjan inför det Allraheligaste Sakramentet

 

Torsdag, 23 februari,

S:t Polykarpos, matryr

 

8.00 Mässa i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skara domkyrka

 

Fredag, 24 februari,

 

17.30 Rosekransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 25 februari,

 

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Söndag, 26 februari, 8 söndagen under året

 

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

13.00 Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 18 februari, 11 mars

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30:  26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, uppehåll i juni och juli, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 28/12.

 

 

Kungörelser, 7 söndagen under året, 19 – 02 – 2017

 

 1. Vi välkomnar till reträtt med f. John Bashobora från 20 till 22 februari. Information om reträtten finns på anslagstavlan och i ett blad i vapenhuset. Reträtten ger oss tillfälle för att lyssna till Guds ord, till bön och tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet. Alla är varmt välkomna.
 2. Nästa söndag, den 26 februari, välkomnar vi till Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson, program finns på anslagstavlan. Vi ber alla som tänker delta i kursen att skriva sitt namn på listan på anslagstavlan eller anmäla sig till expeditionen, så att vi kan beräkna och förberedda enkel mat.
 3. Nu på torsdag välkomnar vi till rosenkrans bön i Skara domkyrka. Rosenkransen börjar kl. 17.30.
feb 12, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & kungörelser 12 – 19 februari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 12 – 19  februari 2017

 

Söndag, 12 februari, 6 söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 13 februari,

8.00 Mässa i Skövde

 

Tisdag, 14 januari, S:t Kyrillos, munk och S:t Methodios, biskop, Europas skyddspatroner, fest

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

19.00 Katekes för vuxna i Skövde

 

Onsdag, 15 februari, S:t Sigfrid av Växjö, biskop

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Torsdag, 16 februari,

8.00 Mässa i Skövde

 

Fredag, 17 februari,

17.30 Rosekransen i Skövde

18.00 Mässa och sakramental tillbedjan i Skövde

 

Lördag, 18 februari,

16.00 Mässa på polska i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa i Skövde

 

Söndag, 19 februari, 7 söndagen under året

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

10.00 Mässa på kroatiska i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 18 februari

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

Rosenkransen i Skara domkyrka, kl. 17.30:  26/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, uppehåll i juni och juli, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11, 28/12.

 

Kungörelser, 6 söndagen under året, 12– 02 – 2017

 1. Nu på tisdag, den 14 februari, välkomnar vi till katekes för vuxna. Katekesen börjar kl. 19.00 i Skövde.
 2. Vi välkomnar också till reträtt med f. John Bashobora från 20 till 22 februari. Information om reträtten finns på anslagstavlan och i ett blad i vapenhuset. Reträtten ger oss tillfälle för att lyssna till Guds ord, till bön och tillbedjan inför det Allraheligaste sakramentet. Alla är varmt välkomna.
 3. Mässa på polska firas på lördag, den 18 februari, kl. 16.00 i Skövde.
 4. (Vi välkomnar till kyrkkaffe efter mässan.)
feb 5, 2017 - Kungörelser    No Comments

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING & kungörelser 5 – 12 februari 2017

VECKANS GUDSTJÄNSTORDNING 5 – 12 februari 2017

 

Söndag, 5 februari, Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet

9.00 Mässa i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 5 – 7 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

Måndag, 6 februari,

Ingen gudstjänst

Tisdag, 7 januari,

Ingen gudstjänst

Onsdag, 8 februari,

Ingen gudstjänst

Torsdag, 9 februari,

Ingen gudstjänst

Fredag, 10 februari,

Ingen gudstjänst

 

Lördag, 11 februari, den saliga jungfru Maria av Lourdes

11.00 Mässa på tagalog i Skövde

16.30 möjlighet till bikt i Skövde

17.30 Rosenkransen i Skövde

18.00 Mässa med de sjukas smörjelse i Skövde

 

Söndag, 12 februari, 6 söndagen under året

9.00 Mässa och undervisning för barn och ungdomar i Lidköping

10.00 Undervisning för grupperna 1 – 4 i Skövde

11.30 Mässa i Skövde

 

 

Undervisnings datum VT 2017

Grupperna 1 – 4 i Skövde samt grupperna i Lidköping:

VT 2017: 15 & 29 januari; 12 & 26 februari; 12 & 26 mars; 9 & 23 april; 7 & 21 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

Grupperna 5 – 7 i Skövde:

VT 2017 8 & 22 januari; 5 & 19 februari; 3 & 19 mars; 2 & 30 april; 14 & 28 maj. Avslutning 4 juni (10 ggr)

 

Bibelkurs med diakon Björn Håkonsson i Skövde, kl.13.00-17.30: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4

Mässa på polska i Skövde (msza św. po polsku), kl. 16.00: 18 februari

Mässorna på tagalog i Skövde, kl. 11.00: 11 februari

Mässorna på kroatiska i Skövde, kl. 10:00: 19 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni

Mässorna på spanska i Götene, kl. 18.00: 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 28/12; 26/1/2018.

Mässorna i Gheez-riten i Lidköping, kl. 9.00: 4/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1/7, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11, 2/12

 

Kungörelser, Kyndelsmässodagen, 05– 02 – 2017

 1. På veckodagar, måndag till och med fredag under den kommande veckan, firar vi ingen gudstjänst i Skövde. Församlingens expedition i Skövde är öppen som vanligt.
 2. Nu på lördag firar vi den saliga jungfru Maria av Lourdes. Den dagen ber vi på ett speciellt sätt för alla som drabbats och plågas av olika sjukdomar. Denna dag under mässan i Skövde, kl. 18.00, blir det möjlighet för alla dem som är sjuka att ta emot de sjukas sakrament, de sjukas smörjelse. Alla sjuka som är i behov av de sjukas smörjelse, bör först bikta sig. Möjlighet till bikt erbjuds denna dag i Skövde från kl. 16.30. Vi välkomnar alla dem som är sjuka till att ta emot detta sakrament som är avsett att ge dem mod och hjälp i sjukdomen.
 3. Mässa på tagalog firas i Skövde, lördagen den 11 februari, kl. 11.00.
 4. Vi välkomnar till kyrkkaffe efter mässan.